Prodaja kompleksa Rimskega vrelca v Kotljah se zaradi spora med občino Ravne in lastnikom Muso T. Abidovom seli na sodišče. Ruski poslovnež, sicer tudi lastnik ljubljanskega inštituta za imunopatologijo, je propadajoči kompleks od občine Ravne kupil pred štirimi leti. V kupoprodajni pogodbi se je zavezal, da bo propadajoči turistični objekt obnovil in ga po več letih znova odprl. Še več, napovedoval je, da bo v Kotljah nastal dobičkonosen mednarodni medicinsko-rehabilitacijski center, v obnovo pa je nameraval vložiti, najmanj 2,3 milijona evrov.

Občina vložila predlog za izvršbo

A je vse ostalo le pri obljubah. Namesto da bi bil Rimski vrelec danes obnovljen in bi kraj s tem okrepil turistično ponudbo, še naprej propada. Nič ne kaže niti, da bi bil lastnik Musa T. Abidov pripravljen občini Ravne prepustiti objekt nazaj v njeno last. Kot se je zavezal v pogodbi, bi, če tri leta po nakupu ne bi obnovil kompleksa, občini za vsak mesec zamude plačal pogodbeno kazen, objekt pa bi brez vračila kupnine prešel nazaj v občinsko last. V tem primeru bi za Rimski vrelec lahko iskali novega kupca.

Občini Ravne zato ni preostalo drugega, kot da začne ruskemu poslovnežu zaračunavati pogodbene kazni, a je te do zdaj od Abidova terjala neuspešno, saj ni plačal še niti enega računa. »Lastniku smo 10. julija letos poslali račun za plačilo denarne pogodbene kazni za 17 mesecev skupaj v skupni višini 163.200 evrov. Zdaj mu mesečno pošiljamo račune v višini 9600 evrov, kar pomeni dva odstotka od celotne kupnine, kot je bilo zapisano tudi v pogodbi. A je vse račune pooblaščenka lastnika doslej zavrnila, zato smo vložili predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kateremu je pooblaščenka Musa T. Abidova prav tako ugovarjala. Sodišče je zato s sklepom obe pogodbeni stranki napotilo na pravdo, pri čemer smo ugovarjali krajevni pristojnosti ljubljanskega sodišča in zahtevali, da o pravdi, skladno s pogodbo, odloči krajevno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu,« je trenutno situacijo pojasnil ravenski župan Tomaž Rožen.

Kot je še dejal, sami zahtevajo le spoštovanje zavez iz pogodbe, nič drugega. »Vsekakor pa nameravamo v prihodnosti za Rimski vrelec iskati novega investitorja,« je še potrdil Rožen. Seveda smo za pojasnilo, kaj se dogaja, prosili tudi odvetnico Sabino Mikulin, ki zastopa ruskega poslovneža Muso T. Abidova. Dejala nam je, da dogovor med občino in njeno stranko žal ni bil sklenjen, čeprav so v rešitev nastale situacije vložili veliko truda. »Očitno se bo pravica tako z ene kot tudi druge strani zdaj iskala na sodišču,« je potrdila Mikulinova.

Spomnimo, da je ruski poslovnež za Rimski vrelec občini Ravne plačal 480.000 evrov in se v pogodbi zavezal, da bo kompleks obnovil, dogradil in znova odprl junija 2013.