Na območju Policijske uprave Nova Gorica so med letoma 2008 in 2013 v povprečju na leto obravnavali 17 primerov sumov kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog na 10.000 prebivalcev. Ta številka je Novo Gorico uvrščala med bolj obremenjena slovenska mesta. Tja jo uvrščajo bližina meje z Italijo in nižje cene droge, ki k nam privabljajo številne italijanske odvisnike, povpraševanje pa seveda določa tudi ponudbo.

Podatki za lansko leto so spodbudnejši, saj kažejo, da je z drogami povezana kriminaliteta v upadu. Če so leta 2013 obravnavali 124 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, so jih lani 114. Podatki za prvo letošnje polletje upad potrjujejo. Znižuje se tudi število zaseženih količin amfetaminov, heroina in kokaina. A Jelena Vukmir, ki v Mladinskem centru Nova Gorica koordinira programe za preprečevanje zasvojenosti, opozarja, da je pravi obseg problema zasvojenosti težko izmeriti. »Eno oporo imamo v številčnih kazalnikih kaznivih dejanj, vendar to še zdaleč ne odraža prave slike in dejanske veličine problema zasvojenosti. Vedeti moramo namreč, da so v porastu nekemične oblike zasvojenosti,« opozarja.

Računalniška odvisnost povozila klasične droge

»Naraščajo zasvojenosti od računalnika, interaktivnih tablic, spletnega nakupovanja,« našteva Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica. S tovrstnimi zasvojenostmi se srečujejo tudi že šestletniki, zato na Goriškem veliko pozornosti namenjajo preventivi v šolah, izobražujejo otroke, starše in učitelje. Da so nekemične odvisnosti trenutno največji problem, opozarja tudi Zvone Horvat Žnidarčič, vodja skupnosti Srečanje in komune na Kostanjevici. »Problem so zasvojenosti s televizijo, z odnosi, s tehnologijo, ki razoseblja komunikacijo,« poudarja. Vseeno ne gre zanemariti tudi klasičnih oblik zasvojenosti. V njihovi komuni imajo tako rekoč vsak dan dan odprtih vrat in tudi veliko obiskovalcev – a vendarle ne tistih, ki bi pomoč potrebovali. Zato so letos obrnili strategijo in začeli sami hoditi k tistim, ki pomoč potrebujejo. Zaposlili so dva terenska sodelavca in rezultati so že vidni. Ta teden sta se v skupnost vključila dva Novogoričana, drug teden bodo sprejeli še enega fanta s Posočja.

Nova Gorica – primer dobre prakse

Novogoriška občina je ena redkih v Sloveniji, ki se s problemom zasvojenosti ukvarja in ga finančno podpira že dlje časa. »Od leta 2003 neprekinjeno deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti. Njeno delo je razpršeno od splošnega osveščanja, dela s specifičnimi skupinami, ki se že srečujejo z določenimi težavami, prek nizkopražnih, visokopražnih do integracijskih programov,« pojasnjuje Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti. Kot primer dobre prakse so bili že večkrat izpostavljeni zaradi razpršenega delovanja in višine sredstev, ki jih namenjajo reševanju tega problema. Lani je občina organizacijam, ki pripravljajo programe za preprečevanje zasvojenosti, ambulanti za zdravljenje odvisnosti in druge preventivne akcije namenila 51.500 evrov. Načelnica je prepričana, da dajejo njihova prizadevanja tudi že rezultate. Raziskava lokalne akcijske skupine o uporabi drog med šolarji je namreč pokazala, da se z izjemo alkohola uporaba drog v obdobju 2003–2012 ni povečala.