Iz sebe je napravila slab zgled gospodarja, ki tistim pod sabo pridiga in predpisuje, sam pa počne natanko tisto, kar drugim prepoveduje. Pred meseci je namreč javnim zavodom poslala okrožnico s prepovedjo sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi v teh javnih zavodih ali z njihovimi družinskimi člani, med katere so se uvrstili zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre (ne glede na to, ali živijo v skupnem gospodinjstvu ali ne) in osebe, ki z zaposlenimi živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti. Natančneje – takšnim oblikam pogodbenih razmerij ministrstvo ni dalo vnaprejšnjega soglasja. Dekret je načel razpravo, ali naj ministrstvo res skrbi za gensko pestrost v javnih zavodih in ali ne bi morda morala biti kvaliteta umetnika tista, ki naj odloča o tem, ali sme dobiti priložnost na odru, ne pa to, da je njegova sestrična morda tam zaposlena kot snažilka.

Kar velja za javne zavode, pa očitno ne velja za organ, s katerega je ta dekret prišel. Boštjan Tadel je namreč soprog Vesne Jurca Tadel, dolgoletne uslužbenke na tem istem ministrstvu, trenutno zaposlene kot svetovalke za področje uprizoritvenih umetnosti. Za to imenovanje ministrica v luči zgornje prepovedi nima nobenega opravičila. Odnosi z javnostmi so služba, za katero bi brez težav našla vsaj tako kompetentnega kandidata brez sorodstvenih vezi z zaposlenimi uradniki na ministrstvu. Zmaga za neko družino, grd poraz za neko ministrico in grenka klofuta državljanom, ki ponovno gledajo predstavnike oblasti, kako se norčujejo iz pravil, ki zanje ne veljajo.