Nadzorni svet Komunale Radovljica radovljiškemu županu Cirilu Globočniku predlaga, da po pravnomočnosti odločbe inšpektorata za delo razreši direktorja družbe Matija Žiberna. Ta je po ugotovitvah inšpektorata na razpisu za direktorja spomladi 2013 predložil lažna potrdila o vodstvenih delovnih izkušnjah, ki so mu jih priskrbeli v Cestnem podjetju Kranj. Omenjeno družbo lastniško in vodstveno obvladuje Matijev stric Branko Žiberna.

Inšpektorat kaznoval Globočnika

Inšpektorat je na Policijsko upravo Kranj že januarja letos naznanil tudi sum storitve kaznivega dejanja goljufije, ki naj bi jo z izdajo potrdil o delovnih izkušnjah storil direktor Cestnega podjetja Kranj, istega dne pa je inšpektorat sprožil postopek proti Globočniku. Tega je avgusta inšpektorat tudi zaključil in Globočnika kaznoval s 450 evri globe, ker ni zadržal izvajanja odločitve občinskega sveta in ponovno preveril Žibernovih delovnih izkušenj v postopku izbora za direktorja komunale. Vendar pa je Globočnik prepričan, da ni storil nič narobe. Predlog za imenovanje je uvrstil na dnevni red seje občinskega sveta, ker je bilo izpolnjevanje pogojev kandidata v kandidacijskem postopku preverjeno, in sklep občinskega sveta o imenovanju direktorja izvršil, ker ni imel pomislekov o zakonitosti sprejete odločitve. Zato se je zoper odločitev inšpektorata pritožil na sodišče.

Prav čakanje na pravnomočnost odločbe delovne inšpekcije je razlog za neukrepanje proti direktorju Žiberni, pojasnjujejo na občini. »Odgovora ali informacije o tem, ali je župan začel postopke za njegovo razrešitev, nimamo,« medtem pravi predsednik nadzornega sveta komunale Primož Jeglič. Potem ko bo odločba inšpektorata za delo pravnomočna, v nadzornem svetu županu predlagajo še, naj proti Žiberni sproži tudi uradni postopek zaradi goljufije in zavajanja občinskih organov.

S fakultete na vodstveni položaj

Razpisni postopek za imenovanje direktorja komunale je v skladu s poslovnikom občinskega sveta vodila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pojasnjujejo na občini. Žiberna je v skladu z razpisnimi zahtevami predložil pisno potrdilo Cestnega podjetja Kranj, da ima pet let delovnih izkušenj na vodilnem položaju z navedbo konkretnih del, ki jih je opravljal kot operativni gradbeni inženir. Tam se je zaposlil takoj po diplomi leta 2007, pet let izkušenj na vodilnem položaju, kolikor jih je potreboval za razpis, pa naj bi si nabral že do konca leta 2012, ko se je prijavil na razpis za direktorja komunale.

Izbira Žiberne za direktorja Komunale Radovljica, kjer to funkcijo opravlja tretje leto, pa je bila vroča tema tudi že pred tremi leti. Občinski svetniki so ga namreč imenovali konec marca 2013, ko je bil tudi sam občinski svetnik. Kljub obljubi o odstopu je svoj svetniški mandat dokončal, kar je pojasnjeval s še nepravnomočnostjo postopka imenovanja, saj se je nanj pritožil eden od neizbranih kandidatov.