Katere delovne aktivnosti bodo za prodajnega inženirja na prvem mestu? To so pridobivanje novih strank in skrb za obstoječe stranke, vodenje projektov in koordinacija z zunanjimi izvajalci, tesno sodelovanje z oddelkom razvoja ter izvajanje drugih prodajnih aktivnosti, kot so priprava ponudb za prodajo tehničnih rešitev, priprava vlog za javne razpise, priprava tržnih analiz.

V svoji sredini pa želijo tudi novega sodelavca ali sodelavko za vodenje projektov ter razvoj alternativnih energetskih rešitev. Odgovoren bo za vodenje in nadzor projektov, koordinacijo del (projektno vodenje) pri izvedbi pilotnih projektov, razvoj sistemov daljinskega nadzora opreme, analize tehničnih rešitev in definiranje izvedbenih rešitev (projektna dokumentacija), spremljanje razpisov za nepovratna sredstva, pripravo delovnih navodil in dokumentacije ter za pridobivanje partnerskih podjetij za razvojne projekte.

Podjetje bo z novim sodelavcem sklenilo delovnega razmerja za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Kandidati naj prijavo z življenjepisom in navedbo delovnega mesta, za katerega kandidirajo, posredujte do vključno nedelje, 8. novembra, na naslov: kadri@butanplin.si.