Javnosti bi želeli pojasniti, da o vseh oblikah nadomestitve zaporne kazni z alternativno obliko (zapor ob koncu tedna, delo v splošno korist ter hišni zapor) odloča sodišče. Obsojence torej tudi na zapor ob koncu tedna (tako imenovani vikend zapor) napoti sodišče. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v preteklosti opozarjala na težave pri izvrševanju zaporne kazni ob koncu tedna, saj je bilo področje sistemsko neustrezno urejeno. V praksi so se namreč pojavili primeri, ko se je tovrstni način prestajanja kazni omogočil obsojencu, ki je hodil na delo v tujino, kjer slovenski organi niso mogli opravljati nadzora. Z novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je začela veljati avgusta letos, so bile te anomalije odpravljene.

V povezavi s primerom dr. Roka Snežića in domnevnim vnosom orožja v zapor naj pojasnimo, da je obsojenec ob nastopu zaporne kazni v razgovoru povedal, da ima v posesti varnostno in športno orožje, za katero ima ustrezna dovoljenja. Opozorjen je bil, da v skladu s hišnim redom na območju zavoda orožja ne sme imeti pri sebi. Parkirišče pred zaporom, kamor se je obsojenec pripeljal ob koncu tedna, ni v lasti zapora, zato so bile naše pristojnosti v določeni meri omejene. Zavračamo navedbe, da bi obsojenca »lepo prosili«, naj ne hodi oborožen v zapor, saj so pravila glede dovoljenih predmetov, ki jih smejo obsojenci imeti v zavodu, nedvoumna in jasna. Kakršnih koli kršitev v tem primeru nismo zabeležili, v primeru zaznanih kršitev pa bi nemudoma ukrepali. Kot smo storili tudi v primeru premestitve obsojenca v strožji režim, ki ga v nadaljevanju omenja avtor. Ravno zato, da slovenski zapori ne bi bili »cirkus, burleska, groteska«, kot je slikovito opisano v pričujočem mnenju, se izvajajo postopki skladno z veljavnimi predpisi, vedno pa je lahko odprto vprašanje primernosti in sorazmernosti izvedenih ukrepov.

Na posplošene teze, da »smo iz domnevne permisivnosti in humanosti naredili anarhijo« in pristali na zakon močnejšega, nikakor ne pristajamo, saj smo prepričani, da zaposleni v zaporih delajo dobro in strokovno ter slovenski zaporski sistem kot celota učinkovito izvršuje svoje poslanstvo. Čemur nenazadnje pritrjujejo tudi nadzorni organi, ki redno spremljajo delo v naših institucijah.

Ksenja Lampe, odnosi z javnostmi, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, generalni urad