Direktor direktorata za vode na ministrstvu za okolje in prostor Leon Behin je poudaril, da bo Slovenija do konca leta počrpala prav vsa evropska sredstva za izboljšanje vodooskrbe in odvajanje in čiščenje odpadne vode v skupni vrednosti približno 550 milijonov evrov. Še leta 2012 smo uspeli usmeriti k nam le 100 milijonov evrov. Skupna vrednost 24 projektov za izboljšave pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Sloveniji znaša 600 milijonov evrov, od tega je polovico denarja evropskega, 50 milijonov je dodala država, ostalo občine. Tem naložbam je treba dodati še sorodne naložbe v vodooskrbo po Sloveniji. Tudi občine Kranj, Naklo in Preddvor so tako nedavno zaključile 12,5 milijona evrov vredno naložbo v oskrbo s pitno vodo s polovičnim prispevkom evropskih virov. Vodovod med Bašljem in Kranjem je dolgoročna naložba, ki sodi v sklop naložb v oskrbo s pitno vodo na tem delu Gorenjske.

V Škofji Loki so poudarili, da je obseg pridobitev zares zelo velik, a kljub temu še vedno ne manjka nezadovoljnih krajanov. Ti so prepričani, da je bil njihov prispevek v projektih prevelik, stroški pa marsikje napačno izračunani. Največja naložba na območju Kranja še ni končana; nova čistilna naprava za 100.000 prebivalcev in novo kanalizacijsko omrežje, zlasti na desnem bregu Save, bosta pomenila več kot 40 milijonov evrov vredno izboljšavo okolja.

Čeprav je bilo domala povsod veliko zapletov tako v poteku gradnje kot financiranju, bo desetine porabljenih milijonov številnim Gorenjcem vendarle zagotovilo boljšo pitno vodo in urejeno kanalizacijo.