Za opravljen nakup podjetja Žito, d. d., je Podravka izvedla dokapitalizacijo in tako v dveh krogih uspela zbrati 67 milijonov evrov. Sodelovala je tudi hrvaška država in tako v družbi obdržala kontrolni delež. Sporno dokapitalizacijo je v zadnjih tednih večkrat izpostavil minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki želi preveriti sum nedovoljene državne pomoči pri evropski komisiji. Hrvaška država se pri tem brani, da bo svoj delež v Podravki prodala, ko bodo razmere na trgu ugodnejše.

Zanimiv je tudi nekoliko apatičen odziv delničarjev Žita, ki ne kažejo pretiranega navdušenja nad sprejetjem Podravkine prevzemne ponudbe. Struktura v delniški knjigi je v primeru Žita specifična, saj ima od približno 9000 delničarjev povečini le nekaj delnic, kar predstavlja nekaj sto evrov vreden portfelj. Za sprejetje prevzemne ponudbe oziroma prodajo na Ljubljanski borzi je treba odpreti trgovalni račun pri enem izmed borznih članov, kar pa skupaj z drugimi stroški transakcije stane nekaj deset evrov.

Kakor koli že, iz izkušenj sodeč postane naložba po izteku prevzemne ponudbe izrazito nelikvidna, s tem pa premoženje težje unovčljivo. Tudi cena ne dosega več tiste, ki je bila objavljena v prevzemni ponudbi. Lahko bi se celo utegnilo zgoditi, da Podravka delnice Žita umakne z borze, kar bi bila logična poteza, saj bi s tem prihranila veliko stroškov.