»Na neki način zakonska zveza žene in moža temelji na odpovedi svobodi, kot jo precej splošno razumemo. Na primer, zame to pomeni, da sem se odpovedal vsem ženskam tega sveta razen eni. Pravzaprav bi lahko na zakonsko zvezo v tem smislu gledali kot na najhujšo ječo samico! A pomembna je kvaliteta, ne kvantiteta. Kvaliteta odnosa med žensko in moškim širi prostor svobode prek obzorij, ki jih ponuja kvantiteta.«

***

Aleš Primc, filozof, politik, publicist in vodja koalicije Za otroke gre!, na portalu časnik.si o kvantiteti in kvaliteti ter širjenju prostora svobode

***

Zakonska zveza je po Primčevem mnenju utemeljena na predpostavki zvestobe, drugi temelj zakonske zveze pa je narava. Kot pravi Primc, ljudje smo dveh spolov, razen za aktiviste ideologije, ki hočejo uničiti zakonsko zvezo žene in moža. Samo en moški in ena ženska skupaj tvorita celoto človeka, najbolj intimna združitev pa je po njegovem potrebna za naravno spočetje novega človeškega življenja. Tako ni samo pri človeku, ampak pri veliki večini živega sveta. Tiste civilizacije, ki to razumejo, preživijo in uspevajo, druge pač ne, meni Primc.