Eno najpomembnejših vprašanj je, ali bo Kitajska znižala ciljno letno gospodarsko rast, ki je bila v 12. petletnem načrtu opredeljena v višini sedmih odstotkov. Analitiki bank Bank of America Merrill Lynch in Nomura ocenjujejo, da bo nova ciljna letna rast BDP znašala 6,5 odstotka. Takšna hitrost je potrebna, da bo dosežen cilj, zastavljen konec leta 2012, torej podvojiti realni BDP iz leta 2010 do konca tega desetletja. Analitiki banke Daiwa po drugi strani menijo, da bo Kitajska ohranila ciljno rast BDP na ravni blizu sedmih odstotkov, in sicer zato, ker bo vodstvo azijske države naredilo vse, da prepreči paniko in večji odliv kapitala. Velja omeniti, da Bloombergova anketa kaže, da od 16 anketiranih ekonomistov več kot dve tretjini pričakujeta ciljno gospodarsko rast v višini 6,5 odstotka ali manj. Nižja gospodarska rast na Kitajskem zagotovo vpliva na stopnjo rasti globalnega BDP. Razlog za nekoliko boljše razpoloženje je, da sodeč po izjavah tujih analitikov novica, da je Kitajska znižala ciljno letno rast BDP na 6,5 odstotka, ne bo imela dolgoročnega negativnega vpliva na delniške trge. Že zdaj je jasno, da bo osrednje kraljestvo kot vedno zelo aktivno poskušalo doseči zastavljene cilje. To potrjuje tudi petkovo znižanje obrestne mere in stopnje zahtevanih rezerv s strani Kitajske centralne banke. Razlog je upočasnitev gospodarstva in tveganje, da bo dosežena rast BDP v letu 2015 opazno nižja od sedmih odstotkov, kar je, ne pozabimo, ciljna gospodarska rast.

Na koncu velja izpostaviti, da bo v osnutku 13. petletnega načrta opredeljeno večje število ciljev in izzivov. Med drugim lahko pričakujemo več pozornosti namenjene demografskemu stanju, varstvu okolja, finančnim reformam, razvoju novih gospodarskih sektorjev in prestrukturiranju obstoječih, borbi s korupcijo ter privatizaciji državnih podjetij.