Nezdružljivost zgolj znotraj ene občine

Ali Frasovo sedenje na dveh foteljih ne krši zakonodaje? Ali mu ne bi moral prenehati županski mandat v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, ker je nastopil direktorsko funkcijo v občinski upravi Maribora, ki ni združljiva s funkcijo župana?

V ministrstvu za javno upravo odgovarjajo, da Frasova dvojnost ni sporna. »Zakon o lokalni samoupravi ureja nezdružljivost kot omejitev volilne pravice zgolj znotraj ene občine, zato ni formalnih ovir za opravljanje teh dveh funkcij v dveh različnih občinah,« so nam razložili. »Prav tako ni podlag za ugotavljanje nasprotja interesov po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.«

Fras ni edini župan in direktor

Na ministrstvu ugotavljajo, da Fras ni prvi primer, ko župan ene občine opravlja vodstveno funkcijo v občinski upravi druge lokalne skupnosti. So pa ti primeri redki. Podobnega dvojnega funkcionarja so več let imeli na Ptuju. Vodja kabineta prejšnjega župana Štefana Čelana je bil Stanko Glažar, župan sosednje občine Hajdina. Zdajšnji ptujski župan Miran Senčar ni maral Glažarja v svojem kabinetu in mu je odpovedal delovno razmerje. Eden od očitkov naj bi bil tudi, da je Glažar manjkal na svojem delovnem mestu v kabinetu župana, ker se je udeležil seje kolegija županov spodnjega Podravja. Odpoved se je pozneje izkazala kot nezakonita. Glažarja je moral župan vzeti nazaj v službo, zdaj je razporejen na drugo, njegovim izkušnjam in izobrazbi primerno delovno mesto v občinski upravi.

Vrnimo se v Maribor. Frasova dvojnost je nenavadna tudi zaradi nedavnega opozicijskega očitka županu Fištravcu, da je s hkratnim opravljanjem funkcij župana in direktorja občinske uprave kršil zakon o lokalni samoupravi. Zaradi tega je opozicija v mestnem svetu skušala izglasovati ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega županskega mandata.

Kot je znano, je Fištravec po avgustovski razrešitvi direktorja občinske uprave Bojana Babiča opravljal tudi njegove naloge. Župan se je izgovarjal, da v tem obdobju ni sprejel nobene odločitve, ki bi posegla v pristojnosti direktorja. V opoziciji pa so njegovo protizakonito početje skušali dokazovati z dejstvom, da je Fištravec v minulih tednih sprejel več kadrovskih ukrepov.

V ministrstvu za javno upravo so nam zatrdili, da županov podpis pod temi odločbami ni bil zakonsko sporen, ker je župan primarno pristojen za odločanje o kadrovskih zadevah. »V času, ko mestna uprava nima direktorja mestne uprave, župan v celoti prevzame kadrovske funkcije, kar je v skladu z zakonom.«