Občini Litija in Šmartno si bosta centralno čistilno napravo delili, litijski župan Franci Rokavec pa je ob tem napovedal, da bodo prihodnje leto v novo čistilno napravo pričeli odvažati tudi goščo iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z območij, kjer ni javne kanalizacije. Organizacijo odvoza bo po njegovih besedah prevzelo javno podjetje, greznice pa bodo praviloma praznili na tri leta.

V Radečah je bila gradnja nekoliko manj zahtevna, saj so za klasično pretočno biološko čistilno napravo za 3000 prebivalcev porabili 1,4 milijona evrov, so pa zato toliko več pozornosti v času gradnje pritegnili Zagorjani, ki so si objekt čistilne naprave zamislili v obliki argonavtske ladje.

Domislico, ki je ob slabih 11 milijonov evrov težki naložbi zahtevala še dodatnih 150.000 evrov, so upravičili z materiali, odpornimi proti različnim okoljskim vplivom. Zaradi ladje, ki stoji ob vhodu v zagorsko dolino, upajo tudi na zanimanje turistov. slo