Vsakodnevno smo priča dogodkom, ki kažejo, da je naše premoženje v vse večji nevarnosti in da so možnosti za njegovo izgubo vse večje. Tudi pravna zaščita je lahko zelo vprašljiva, pravica in sodni sistem pa ne gresta nujno z roko v roki. Problem Slovenije je, da se večina ljudi ob vremenski katastrofi še vedno zanaša na zaščito države in varovalnih sistemov. Ampak kako dolgo še in ali je to dovolj?

Kaj lahko storimo

Lahko se zanašamo na to, da se prav nam ne bo zgodilo nič, ali pa gremo v akcijo. Za svoje premoženje smo odgovorni sami in prej ko se tega zavemo, bolje je. Pod pojmom premoženje razumemo vse, kar smo si doslej ustvarili ali podedovali in je v naši lasti. To so nepremičnine, premičnine in tudi finančno premoženje. Sem pa sodi tudi zavarovanje naše odgovornosti.

Za nepremičnine in premičnine so na trgu že dolgo na voljo zavarovalni produkti, ki ponujajo učinkovito zaščito. So splošno znani, a tudi tu velikokrat pride do nezavarovanja, še zlasti če to ni obvezno (avta ne moremo registrirati brez obveznega zavarovanja). Želja vsakogar med nami je, da ima svojo nepremičnino, a ko jo končno kupimo, nam je odveč zanjo plačevati še zavarovanje. Danes k sreči banke že same zahtevajo temeljno zavarovanje nepremičnine, ki je predmet nakupa, vendar to zahtevajo zaradi svoje zaščite, in ne zaradi zaščite kupca nepremičnine. Zato moramo pri izbiri zavarovalnih kritij paziti, da ta ustrezajo okolju, kjer nepremičnina stoji. Na primer ob nakupu nepremičnine pod vrhom hriba, ko nimamo zavarovanega zemeljskega plazu, imamo pa kritje za meteorne vode, ki ga ne potrebujemo. Treba se je zavedati vseh pasti in razmisliti, katera kritja so za nas nujna in jih mora zavarovalna polica zajemati, saj v nasprotnem primeru slabo zaščitimo svojo nepremičnino, ki navadno pomeni večji del našega premoženja.

Zavarovanje odgovornosti je še vedno precej nepoznan pojem v Sloveniji, pa čeprav je tožb s tega področja vse več. S tem zavarovanjem se zaščitimo pred morebitnim stroškom odškodnine oziroma škode, ki bi nastala zaradi naše krivde ali krivde naših otrok (neprevidnost, nezgoda, malomarnost) in ne bi bila povzročena z vozilom, za katerega je obvezna registracija. Če na primer na smučišču pomotoma zbijemo drugega smučarja, ki si zlomi kolk, ali če naši mladoletni otroci s kolesom podrejo drugega otroka in se ta pri tem poškoduje. Ali pa če naš pes ugrizne poštarja. Zavarovanje odgovornosti lastnika in njegovih družinskih članov je načeloma vključeno v zavarovanje nepremičnine, pri zaščiti te odgovornosti pa je pomembno, da je kritje dovolj visoko in da velja na čim širšem območju.

Avtomobilov je na cestah vse več in temu primerno se povečuje tudi število prometnih nesreč. Pa ne le takih s črnim scenarijem, ampak predvsem trkov zaradi nepozornosti, gneče po parkiriščih in podobnih. Dobro moramo vedeti, kaj naša polica krije. Ali za sedem let star avto še potrebujemo polni kasko? Nemalokrat sem pri stranki videla polico avtomobilskega zavarovanja z vsemi možnimi kritji od kraje do vandalizma in toče, pozabili pa so na najpomembnejše, to je zavarovanje sopotnikov v vozilu.

Za zavarovanje nepremičnin in premičnin je na trgu ogromno rešitev, katero pa je optimalno za vas, boste najlažje ugotovili s pomočjo neodvisnega strokovnjaka, ki vam bo pomagal najti najustreznejšo rešitev in vam ob morebitni škodi tudi pomagal reševati zavarovalni primer.

Kaj storiti za zaščito finančnega premoženja

Finančno premoženje so naši prihranki v banki, naložbe v različnih finančnih instrumentih, zlate palice v hrambah in podobno, instrumentov za zaščito tovrstnega premoženja pa je bistveno manj. Odkar smo ugotovili, da tudi banke ne ponujajo več stoodstotne varnosti, se nam zastavlja vprašanje, kako bi naše prihranke zaščitili, da realno ne bi izgubljali vrednosti oziroma da bi se njihova vrednost povečevala.

Največkrat se investitorji v nekem obdobju presežnih sredstev odločijo za investicijo in denar vložijo v takrat priljubljene naložbe, potem pa na to pozabijo. Vendar pa je čas strategije »buy and hold« mimo, danes je čas za aktivne vlagatelje. Če ste na primer v letu 2007 kupili sklad z regijsko usmeritvijo na Balkan in odtlej s svojim portfeljem niste nič ukrenili, ste danes v velikem minusu. Če ste aktivno sledili trendu na trgih in menjali naložbe po regijah, pa ste v plusu in je vaša povprečna letna donosnost gotovo bistveno višja od donosnosti sredstev nedejavnega vlagatelja. Nevarnosti, ki prežijo na prihranke, je preveč, da bi jih prepustili naključju!

Predlagamo vam torej, da skrb za svoje osebne finance prenesete na izkušeno ekipo strokovnjakov z večletnimi izkušnjami s področja upravljanja z osebnimi financami. Pravilna izbira finančnega strokovnjaka je ključen korak. Poleg strokovne usposobljenosti in etičnosti je zelo pomembno, da ima možnost izkoriščanja kompletne finančne platforme in da je del ekipe, ki ga podpira z informacijami. To pomeni, da ima možnost dostopa do vseh finančnih instrumentov na trgu, da lahko med njimi za vas izbira primerne rešitve in jih sproti prilagaja trgu in vaši strategiji. Takšna storitev vam poleg individualne obravnave in spremljanja naložbenega portfelja zagotavlja celosten pristop in dostop do vseh naložbenih, bančnih ter zavarovalnih produktov pod najugodnejšimi pogoji na trgu.