Tržiški svetniki so zaprli vrata pred javnostjo in se pogovarjali o tem, koliko denarja pričakujejo od pravnomočno obsojenega nekdanjega župana Pavla Ruparja. Ta mora po odločitvi sodišča plačati občini še 90.000 evrov, ker je v primeru Aquaplus zlorabil svoj položaj in oškodoval občino.

Čeprav je bila javnost že obveščena, da je tržiška občina »sedla« tudi na premoženje Ruparjevih otrok, da se nekdanji župan ne bi izognil plačilu odškodnine, so se sejo za javnost odločili zapreti zaradi varstva osebnih podatkov. Nekdanji župan je zaradi drugih nepravilnosti, ki jih je zagrešil in bil tudi obsojen, občini že plačal okoli 60.000 evrov. Zato ni bilo nenavadno, da je preostalo premoženje prepisal na otroke, njegov sin pa zdaj predlaga svetnikom in občini poravnavo, ki bi razbremenila blokirane nepremičnine.

Čeprav za zdaj ni uradnih podatkov o predlagani višini poravnave, smo izvedeli, da je govor o 50.000 evrih. Občina svojih pogajalskih izhodišč ne razkriva, občinski svet pa je podprl pogajanja o poravnavi in določil tudi spodnjo še sprejemljivo mejo. Prav tako so Ruparjevi pred sejo obvestili občino, da so do takrat znana pričakovanja župana Boruta Sajovica o višini zneska, ki naj bi ga občina dobila, previsoka. šu