Potem ko se je maja podjetje Hidrotehnik lotilo druge faze komunalnega opremljanja Rakove jelše – dela naj bi končali prihodnji mesec –, bo isto podjetje za malo manj kot 130.000 evrov uredilo še strugo umetnega potoka Curnovec, ki se na Rakovi jelši kot levi pritok izliva v Ljubljanico.

Hidrolog Rok Fazarinc je povedal, da regulacija struge Curnovca od parkirišča P+R Barje do izliva v Ljubljanico za zdaj ne bo bistveno izboljšala poplavne varnosti tega območja. »Dokler ne bo reguliran Mali graben, ne bo bistveno bolje, saj v strugo Curnovca priteče do petkrat več vode, kot je je sposoben odvajati. Šele ko bo urejen še Mali graben, bo lahko Curnovec vse vode, ki gravitirajo na to območje, tudi odvedel,« je pojasnil Fazarinc, ki trenutno končuje projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvi del prve faze protipoplavnih ukrepov na območju jugozahodnega dela Ljubljane. V ta sklop ukrepov sodijo celovita regulacija Malega grabna in ureditve na območju Kozarij, Gradaščice, ljubljanskem delu Horjulke ter razbremenilnik. Do konca leta naj bi na osnovi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na ministrstvu za okolje in prostor pripravili tudi vlogo za kohezijska sredstva.

Kdaj bodo našteti protipoplavni ukrepi pod streho, si za zdaj še nihče ne upa napovedati. Ker pa so v igri kohezijski evri, Fazarinc verjame, da bodo na pristojnem ministrstvu zavihali rokave. »Treba pa je vedeti, da bo minilo vsaj eno leto od pridobitve gradbenega dovoljenja do odkupa potrebnih zemljišč,« napoveduje hidrolog. Ministrstvo za okolje in prostor naj bi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložilo marca prihodnje leto.