Študenta Dejana Orniga, ki je razkril hude varnostne pomanjkljivosti v komunikacijskem sistemu tetra, zdaj policija preganja še zaradi kaznivega dejanja neupravičenega zvočnega snemanja. Pregon nima neposredne zveze z Ornigovimi ugotovitvami o ranljivostih tetre, za katero skrbi prav policija.

Marca letos je portal podcrto.si v sodelovanju z Dnevnikom razkril ugotovitve Orniga, da komunikacija vojaške policije v sistemu tetra do začetka letošnjega leta ni bila šifrirana, čeprav so bili v vojski po njihovih pojasnilih prepričani, da je. Nešifrirana komunikacija je omogočala prisluškovanje vojaškim pogovorom, kar bi lahko resno ogrozilo varnost države. Šifriranje pogovorov policije pa je bilo izvedeno tako slabo, da je neznanemu napadalcu konec lanskega leta uspelo vdreti v komunikacijo policije in prisluškovati pogovorom policistov.

Žaljivke in grožnje na posnetku

Policisti za ta vdor v policijsko omrežje tetra sumijo prav Orniga. Zato so aprila lani pri njem izvedli hišno preiskavo in mu med drugim zasegli trdi disk. Na njem pa so našli tudi posnetek pogovora njegovega nekdanjega nadrejenega in sodelavca, ko je Ornig še delal za varnostno službo G4S. Zato so Orniga 8. oktobra povabili, da se v vlogi osumljenca za kaznivo dejanje neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja zglasi na policijski postaji v Kopru.

Posnetek je po pojasnilih Orniga nastal lani, ko naj bi nadrejeni z lažnimi trditvami želel doseči njegovo odpustitev iz podjetja G4S. Nadrejenega je sicer zaradi (domnevnega) šikaniranja ovadil policiji. A ker so Orniga nato premestili na drugo delovno mesto, njegov delodajalec pa na podlagi lažnih trditev nadrejenega proti Ornigu ni ukrepal, kazenskega pregona zoper nadrejenega ni nadaljeval.

Iz prepisa posnetka pogovora, ki nam ga je posredoval Ornig, je razviden žaljiv odnos njegovega neposredno nadrejenega do njega. V pogovoru o Ornigu ga sodelavec opiše z besedami: »to je taka pederčina,« »idiot« in »čufter«. Njegov neposredno nadrejeni pa med drugim pove, da ga bo (Orniga) zadavil in da je »proklet kreten«.

Kazenski zakonik za kaznivo dejanje neupravičenega zvočnega snemanja predpisuje denarno kazen ali do leta dni zapora. Kaznivo je že samo prikrito snemanje pogovora, četudi ga tisti, ki je pogovor posnel, ne predvaja nikomur. A v primerih, ko oseba do dokazov za neko drugo kaznivo dejanje, na primer mobinga, ni mogla priti na drug način kot s prikritim snemanjem, sodišče lahko razsodi v prid obdolžencu, je pojasnil odvetnik Emil Zakonjšek. Zakonjšek se spomni primera, ko je neka ženska na avtobusni postaji na skrivaj fotografirala moškega, ki jo je zalezoval. Sodišče je v tem primeru odločilo, da ta ženska do dokazov o zalezovanju ni mogla priti na drug način, zato je ni obsodilo za kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja.

S kazensko ovadbo nad policijo

Kaznivo dejanje neupravičenega zvočnega snemanja se sicer preganja na predlog in ne po uradni dolžnosti policije. To pomeni, da mora policiji predlog za pregon dati oškodovana oseba. Če takega predloga ni, policija domnevnega storilca nima pravice preganjati. V primeru Orniga sta pisno dovoljenje oziroma predlog za pregon policiji dala tako njegov nekdanji nadrejeni kot njegov sodelavec, ki sta se znašla na posnetku. Predloga za pregon sta bila po Ornigovih zatrdilih napisana identično, kar po njegovem mnenju kaže na to, da jima ju je nekdo narekoval.

Vprašanje pa je tudi, kdo je Ornigovega nekdanjega nadrejenega in sodelavca seznanil s posnetki. Te so, kot rečeno, policisti pridobili s hišno preiskavo in jih morajo zato do sodne preiskave varovati kot zaupne. Pooblastila, da bi posnetke posredovali osebam, ki so bile posnete, nimajo.

Ornigov zagovornik Janez Stušek je zato v imenu Orniga podal kazensko ovadbo zoper neznano osebo zaradi kaznivega dejanja kršitve tajnosti postopka in zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. A v ovadbi je še zapisal: »Glede na to, da sta oba predloga za pregon bila sprejeta in zapisana na zapisnik s strani policista Bojana Jelena, se kot najverjetnejši storilec kaže ravno navedeni policist, še posebej zato, ker ravno navedeni policist vodi policijski del preiskave v primeru Tetra, v zvezi s katerim je tekla policijska preiskava in kjer so bili tudi zavarovani sporni posnetki.«