A izkazalo se je, da ima Macedoni glede domnevno spornega dejanja vendarle čisto vest, spodrsljaj se je namreč zgodil protikorupcijski komisiji. »Informacija je napačna in mu povzroča veliko osebno škodo,« so nam odgovorili iz županovega kabineta. Župan je že v aprilu in maju naslovil dve zahtevi za umik podatka in nato še uradni odgovor na zahtevo komisije za posredovanje podatkov oziroma dokumentacije. Dobrih pet mesecev po prvi zahtevi po umiku podatka, je bil ta še dostopen na supervizorju, prejšnji teden, ko smo KPK zaprosili za pojasnila, pa so ga odstranili.

Zaplet zaradi davčne številke

In kako je sploh prišlo do zapleta? Škrat se skriva v davčnih številkah. Kot pojasnjujejo v županovem kabinetu, gre za povračilo stroškov za dobljene glasove na županskih volitvah, ki ga je župan prejel kot fizična oseba, in sicer v sklopu organiziranja volilne kampanje pri Listi Gregorja Macedonija. Ker pa je v primeru samostojnih podjetnikov njihova davčna številka enaka davčni številki fizične osebe, prav tako ima v tem primeru identično davčno številko tudi županova lista, je prišlo do zapleta, saj supervizor, kot so nam pojasnili na KPK, interno za povezovanje transakcij uporablja davčne številke poslovnih subjektov. Potrdili so nam, da je župan na komisijo res naslovil zahtevo za umik podatka. »Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da v zadevi ne gre za kršitev omejitev poslovanja, ampak dejansko za dve nakazili z namenom povrnitve sredstev za volilno kampanjo,« so še zapisali.

Po zakonu o volilni in referendumski kampanji pravica do povračila dela stroškov pripada tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista je prejela najmanj šest odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj dva odstotka od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer v višini 0,17 evra za dobljeni glas v tej volilni enoti. Tako je Macedoniju za lokalne volitve 2014, ko je v drugem krogu z 59,45 odstotka glasov oziroma 6965 glasovi premagal dr. Mileno Kramar Zupan, občina povrnila 1641,69 evra stroškov v dveh zneskih. V prvem krogu je bil Macedoni z 2863 glasovi (19,78 odstotka) med osmimi kandidati na drugem mestu.

Po (popravljenih) podatkih supervizorja je tako županovo podjetje, ustanovljeno leta 2010, edina nakazila prejemalo v času od novembra 2014 naprej, in to od enega samega plačnika, to je družbe Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. Do septembra letos naj bi mu tako Borzen nakazal 1554 evrov, gre pa za zneske od 29 do 267 evrov.