Benčina bi lahko pred današnjo sejo upravnega odbora razjasnil veliko neznank, a se je odločil drugače. Iz njegove pisne namere o odstopu je mogoče sklepati, da ga je k odločitvi prisilila podpora članov upravnega odbora direktorju zveze Luki Steinerju, ki je podal odstop nekaj dni pred Benčino. Nerazumljivo je, da si Benčina še vedno želi predsedovati do januarske skupščine. Toda klubski viri pravijo, da če Benčina ne bo odšel takoj, mu klubi z zadostnim številom podpisov pripravljajo sklic izredne skupščine, na kateri bodo zahtevali razpustitev vseh odborov.

V pismu članom upravnega odbora je Benčina med drugim poudaril, da je letos namenil slovenski atletiki 60 dni svojega časa. Zanimivo bo slišati, koliko teh dni je bilo dejansko namenjenih slovenski atletiki, koliko pa njegovemu novemu članstvu v predsedstvu Evropske atletske organizacije in druženju z uglednimi gosti. Unikatna je namreč druga točka današnjega dnevnega reda 34. seje upravnega odbora. Imenuje se: potrditev zapisnika korespondenčne (!) 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33. seje upravnega odbora.