Novo mesto je ujetnik državne politike

Šestnajst tisoč vozil, ki se v poprečju dnevno peljejo po (državni) Kandijski cesti, se bo tako moralo v prihodnjih mesecih prebijati po obvoznih cestah po Smrečnikovi cesti in ulici Nad mlini, nekoliko težje pa se bo najbrž prebiti skozi mestno središče. Tovorna vozila bodo že prej usmerjali na mestno obvoznico oziroma na Ljubljansko, Andrijaničevo in Levičnikovo cesto.

»Ob prenovi cestne infrastrukture ob zdravstvenem kompleksu smo ponovno pred dejstvom, da ima Novo mesto pomanjkljivo cestno infrastrukturo – na neki način smo ujetniki državne politike gradnje cest v zadnjih dvajsetih letih,« je kritičen novomeški župan Gregor Macedoni. »Novemu mestu na zahodni in južni strani manjkajo ustrezne regijske povezave. Da se po Kandijski cesti odvija tako pomemben del regijskega prometa, prav gotovo ni dobro sporočilo za novomeško gospodarstvo, ki je zelo odvisno od logistike in dostave v čim krajšem času.«

Macedoni dodaja, da mesto s to naložbo pridobiva izjemno pomembno nadgradnjo cestne infrastrukture. Poleg vse potrebne komunalne infrastrukture bodo uredili pločnike, kolesarsko stezo in javno razsvetljavo. Sofinanciranje naložbe v Kandijsko cesto, vredno 543.000 evrov, si bosta v približno enakem deležu razdelili občina in država, medtem ko je 187.000 evrov vredna rekonstrukcija stare Šmihelske ceste v celoti na plečih občine.

Gradnja urgentnega centra pri koncu

Rekonstrukcija obeh cest bo potekala v času gradnje urgentnega centra, ki naj bi bila po besedah direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto Mire Retelj končana konec novembra. »Investicija je pomembna za vso Dolenjsko, ki bo tako dobila sodoben urgentni center, v katerem bosta združeni primarna in sekundarna raven.« Konec decembra ali v začetku januarja naj bi center deloma že zaživel, le del dežurne službe naj bi še nekaj časa deloval v zdravstvenem domu. Gre za 6,9 milijona evrov vredno naložbo – dobre štiri milijone predstavljajo evropska sredstva, preostalo pa so sredstva ministrstva za zdravje in bolnišnice. Del te naložbe je tudi gradnja prvega nadstropja urgentnega centra, kjer bodo prostori skupne intenzivne terapije. Ta del naj bi začeli graditi prihodnje leto.

V prihodnjih dveh letih bolnišnico čaka še ena izjemno pomembna naložba, ki naj bi jo v celoti financirala država. Gre za gradnjo nove interne bolnišnice oziroma dvonadstropno nadzidavo kirurške stavbe, vrednost katere je ocenjena na štirinajst milijonov evrov. Retljeva upa, da bi v letu 2017 interna bolnišnica že zaživela v novih prostorih. Več kot stoletje staro stavbo sedanjega internega oddelka naj bi prenovili in namenili paliativni oskrbi bolnikov.