Tako zagotavljajo tudi na ministrstvu za okolje, kjer dodajajo, da omenjeni poseg v ničemer ne bo poslabšal poplavne varnosti krajev dolvodno od Mozirja. Projekt je sofinanciran iz Sklada za vode, svoj delež pa je primaknila tudi občina Mozirje. »Na podlagi medsebojnega dogovora je občina financirala izdelavo projektne dokumentacije, izpeljala postopke pridobivanja upravnih dovoljenj in po pooblastilu ministrstva tudi postopek izbora izvajalca,« so povedali na ministrstvu.

Delež občine je tako ovrednoten na slabih 44 tisočakov, medtem ko je ministrstvo prispevalo slabih 240.000 evrov. Na razpisu so za izvajalca del izbrali podjetje Hidrotehnik VGP iz Ljubljane, ki dela opravlja skupaj s podizvajalci.

Pred poplavami varnejši tudi Mozirski gaj

Kot je povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik, so se za omenjeno rekonstrukcijo jezu borili od leta 2002 oziroma vse od takrat, ko je prvič nastopil županski mandat. »Občani so vsako leto znova pisali peticije, hodili k nam na občino in nas rotili, naj vendar nekaj naredimo. A v naši moči je bilo le to, da smo naslavljali dopise in prošnje na ministrstva in non stop, povedano po domače, sitnarili. Kar nekaj časa so si razni skladi tudi podajali žogico, kdo bo to prevzel. No, zdaj je na srečo zadeva realizirana in že tako daleč, da tudi občani vidijo, da se nekaj dogaja,« je zadovoljen župan. Se pa zaveda, da pred poplavami žal s tem ukrepom ne bo varna vsa občina. »Zagotovo pa bodo občani varnejši, veliko na boljšem bodo tudi prebivalci naselja Loke pri Mozirju. Pa tudi naš park Mozirski gaj, saj bodo ob rekonstrukciji jezu tudi nekoliko povišali nasip in ga razširili skoraj do kapele v Mozirskem gaju,« je še povedal Suhoveršnik. Kot je še dejal, pa si zdaj želijo le čim bolj suhe jeseni, da bodo lahko končali dela, saj jih ovira že vsako nekoliko obilnejše deževje.