Gradbena industrija predstavlja gospodarski in ekonomski temelj vsake družbe. Gradbeništvo ima izredno velik vpliv na okolje, ker so stavbe energijsko potratni proizvodi z veliko neugodnimi vplivi na okolico. Zato ima gradbeništvo velik potencial, da z upoštevanjem trajnostnih vidikov in pravilnimi ukrepi zmanjša izpuste toplogrednih plinov v okolico, spodbudi ekonomsko rast in ponoven razvoj gradbenih podjetij, z uporabo zdravih materialov pa neposredno vpliva na zdravje in počutje ljudi v stavbah.

To je spodbudilo javno agencijo Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v sodelovanju s festivalom Odprte hiše Slovenije pripravita konferenco s področja trajnostne gradnje in nepremičnin, ki bo 5. novembra v Ljubljani in vključuje ogled dobrih praks na terenu. Cilj konference je izobraževanje in povezovanje deležnikov, ki delujejo na področju lesenega gradbeništva, z investitorji in upravljavci na nepremičninskem trgu, ki se v Sloveniji ponovno vzpostavlja.

Pomembni partnerji pri zagonu gradbeništva so tudi banke in zavarovalnice s svojimi kakovostnimi finančnimi produkti. »S konferenco želimo prikazati prednosti celovitega pristopa k trajnostnemu gradbeništvu, ki upošteva širši spekter ukrepov pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju nepremičnin,« poudarja Petra Drobne, nosilka izvedbe projekta pri Spiritu.

Konferenca je namenjena podjetnikom v gradbeni, zlasti lesni panogi, kjer je tudi vedno več gazel, kot so na primer gazela Kolektor Koling ter Knauf Insulation in Lumar IG, zlati gazeli. Z njo nagovarjajo tudi upravljavce nepremičnin, upravnike stavb, župane, oddelke za prostor in stavbe na občinah, cenilce nepremičnin, bodoče naročnike, projektante in tudi banke, ki so zaradi slabih praks v preteklosti še vedno v krču in zelo zadržane do financiranja gradbenih projektov. jpš