Bohinjski občinski svetniki so bili na zadnji seji predvsem do načrtov s hotelom zadržani. Veseli pa jih, da so se po dolgih letih propadanja objektov stvari začele premikati in da se po napovedih župana Franca Kramarja njihov dosedanji lastnik želi »umakniti iz Bohinja«. Potem ko mu je občina zagrozila z odvzemom nekaterih pravic, je Pačnik nanjo naslovil več pisem o iskanju kupcev za svoje objekte. Med petimi pismi o nameri se županu zdi resna edino Trampuževa ponudba.

Družba Kamp Zlatorog je najemnik kampa v Ukancu že tretje leto, ob tem pa ima v najemu tudi Ski hotel na Voglu. Po lanski slabši sezoni za kampiranje, ki jo je krojilo predvsem deževno vreme, so po Trampuževih besedah letošnji rezultati precej boljši, saj je poslovanje kampa pozitivno.

Koliko gostov sme sprejeti kamp?

Bohinjski občinski svetniki sicer načrte v zvezi s kampom pozdravljajo, opozarjajo pa na različne interpretacije, koliko gostov sploh sme prenočiti v njem. Svetniki so prepričani, da gostov ne sme biti več kot 300, toliko jih navajata veljavno gradbeno in uporabno dovoljenje (iz leta 1998). Da sta to prava dokumenta, na katera se morajo pri tem ozirati, jim je potrdilo tudi pravno mnenje Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki sta ga pripravila priznana pravnika dr. Rajko Pirnat in dr. Senko Pličanič. Aco Trampuž pa je nasprotno prepričan, da lahko v kampu gostuje kar 400 gostov več, torej skupno okoli 700. Toliko so jih denimo našteli letos poleti na vrhuncu sezone.

Občinski dokumenti, s katerimi so se svetniki obrnili na pravnike, po Trampuževem mnenju ne upoštevajo zemljišča kampa, ki je bilo v denacionalizacijskem postopku vrnjeno ljubljanski nadškofiji, a ima kamp zanj sklenjeno najemno pogodbo. Kot trdi Trampuž, ki poudarja svojo pravno izobrazbo, ima to ozemlje gradbeno dovoljenje iz leta 1963, uporabnega dovoljenja pa ne potrebuje. Pri tem se sklicuje na zakon o gradnji objektov, ki obvezno uporabno dovoljenje zahteva zgolj za objekte, ki so jih začeli uporabljati po letu 1967, torej štiri leta kasneje.

Da je toliko gostov za kamp Zlatorog odločno preveč, trdi občinski svetnik Bojan Traven, za dokaz pa navaja po njegovem preobremenjene sanitarije, ki naj bi na vrhuncu sezone močno zaudarjale. »Če želite kamp povečati, morate dobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja, zgraditi dodatne sanitarije in občino pozvati k spremembi občinskega prostorskega načrta,« je potencialnemu kupcu dejal Traven. Nasprotno pa Trampuž meni, da ima vse dokumente, ki v kampu dovoljujejo 700 gostov hkrati.

Ne želijo hostla, temveč hotel s petimi zvezdicami

Tudi z navedbami, da bodo kupci kampa morda tudi najeli Pačnikov hotel Zlatorog v Ukancu in ga uredili, Trampuž občinskih svetnikov ni povsem prepričal. »Postavili ste pogoj, da boste investirali v hotel le, če boste dobil 800.000 evrov kredita in 200.000 evrov državne pomoči. To je podobno, kot da bi jaz obljubil, da bom šel vsak dan v županovo gostišče na pivo, vendar tja ne bi želel peš, bi pa od banke zahteval kredit za avto, od države pa bi pričakoval, da mi podari kolo,« je ponazoril Traven. Dodal je še, da v Bohinju preveč investitorjev denar išče, namesto da bi v objekte vlagali.

Trampuž o načrtih s hotelom še ne želi javno govoriti, saj so še v povojih. Da misli resno, je želel svetnikom dokazati z dejstvom, na katero so morda že pozabili: s Pačnikom se je že pred dvema letoma dogovarjal, da bi obnovil depandanso hotela Zlatorog in v njej uredil hostel. A to je nekatere svetnike le razburilo. Želijo si namreč visokega turizma – kamp in hotel s petimi zvezdicami –, hostlov je po njihovem v Bohinju dovolj.

Drugačnega mnenja pa je bohinjski župan Franc Kramar. Zaveda se, da bi bila obnova hotela Zlatorog precejšnji finančni zalogaj, a dodaja: »Kdor koli pride v Bohinj, je dobrodošel.« Ob vsem tem pa ga skrbi le, ali se bo saga s Pačnikovimi propadajočimi hoteli resnično zaključila. Pačnik je namreč po županovih besedah hkrati s pismom o nameri za prodajo kampa Zlatorog, ki so ga podpisali tudi potencialni kupci, ponudbo za nakup oziroma najem svojih objektov poslal tudi občini.