V tretjem postopku odločanja o izdaji okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo Športnega parka Bežigrad agencija za okolje ni storila večjih postopkovnih napak, je po skoraj enoletnem presojanju ugotovilo ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo je presodilo, da je bila pritožba družbe Bežigrajski športni park , ki jo vodi poslovnež Joc Pečečnik, neutemeljena, so povedali na agenciji za okolje.

Vodja projekta Bežigrajski športni park Maja Štefula ni želela komentirati, kaj odločitev ministrstva pomeni za sam projekt in posledično za Plečnikov stadion, ker z odločbo ministrstva še ni bila seznanjena. Na agenciji za okolje pa so povedali, da se BŠP lahko v roku 30 dni od vročitve odločbe ministrstva pritoži še na upravnem sodišču.

Projekt bi rešila sprememba državne uredbe

Spomnimo, agencija za okolje je BŠP že lani zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja, ker projekt ni bil skladen z veljavnimi predpisi s področja hrupa. Pričakovan hrup v času gradnje bi namreč močno presegal dovoljene mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, zaradi česar bi bila prizadeta območja oziroma bližnja naselja, ki sodijo v eno najvišjih varstvenih območij pred hrupom.

V skladu s trenutno veljavnim občinskim prostorskim načrtom je območje bližnjih Fondovih blokov opredeljeno kot območje druge stopnje varstva pred hrupom, ker gre za stanovanjsko sosesko. A občina ravno zdaj pripravlja predlog sprememb občinskega prostorskega načrta, ki bi na območju Fondovih blokov znižal mejne vrednosti hrupa, kar bi družbi BŠP, v kateri je 28-odstotna solastnica tudi Mestna občina Ljubljana, zagotovo nekoliko olajšalo delo. Investitorju pa bi vsekakor še bolj pomagalo, če bi država kmalu spremenila uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju tako, da bi BŠP v času gradnje smel preseči mejne vrednosti hrupa, hkrati pa ne bi smel prekoračiti kritičnih, ki pa so postavljene znatno višje.

Je podaljšanje družbene pogodbe še smiselno?

Peter Rondaij iz odbora stanovalcev Fondovih blokov, ki nasprotujejo Pečečnikovim načrtom s Plečnikovim stadionom, je potrdil, da so dobili odločbo ministrstva, a da se bo odbor sestal šele jutri, da skupaj preuči, kaj točno so zapisali na ministrstvu. Rondaiju pa se zaradi zavrnitve izdaje okoljevarstvenega soglasja zdi brezpredmetno, da bodo mestni svetniki na seji 19. oktobra ponovno odločali o enoletnem podaljšanju družbene pogodbe BŠP.

Mestni oddelek za šport je v obrazložitvi sklepa o podaljšanju pogodbe namreč optimistično napovedal, da naj bi Bežigrajski športni park v tem dodatnem letu pridobil gradbeno dovoljenje. A glede na zavrnitev pritožbe in dolgotrajnost postopkov pridobivanja soglasja ta pričakovanja niso realna. Kako komentirajo nastalo situacijo in ali glede na bistveno spremenjene okoliščine mestna uprava namerava umakniti obravnavo omenjenega sklepa, smo vprašali tudi na občini, a so odgovorili, da zadevo lahko komentirajo šele po tem, ko vidijo odločbo ministrstva.

Ob tem pa ne gre pozabiti, da ima lahko občina kot solastnica deleža družbe Bežigrajski športni park še bistveno večje težave, če na sodišču izgubi bitko za zemljišče, ki leži med stadionom in Fondovimi bloki. Ravno to zemljišče, za katerega fondovci trdijo, da pripada njihovim blokom, predstavlja občinski vložek pri lastništvu družbe BŠP. Brez njega občina partnerjema GSA in Olimpijskemu komiteju Slovenije nima česa ponuditi.