Na območju, kjer je nekoč stala tovarna Color Medvode, je podjetje JVG iz Škofljice spomladi začelo graditi poslovni objekt, v katerem naj bi še letos potrošnike razveseljeval nizozemski trgovec – Spar. Vse lepo in prav, če ne bi vlagatelj – verjetno na račun zmanjševanja stroškov in boljšega pogleda s ceste na reklamne panoje – pogubil starega drevoreda.

Vlagatelj se ni zmenil za opozorila

Čeprav so občinski svetniki ob spremembi odloka decembra lani vanj izrecno zapisali, da se »dosedanji drevored, ki je zasajen med Gorenjsko cesto in zemljiščem, kjer je predvidena gradnja novih objektov, ohrani«, so temu, kot kaže, šteti dnevi. Lipe so namreč močno poškodovane in iznakažene, saj so »obglavili« krošnje in čezmerno posekali drevesa. Prav tako je bodoča Sparova stavba postavljena le dober meter od dreves, čeprav je v PZI (projektu za izvedbo) načrtovana razdalja med drevesi in zunanjimi zidovi novega objekta dva metra.

Na to je opozorila tudi krajinska arhitektka Darja Matjašec, docentka na ljubljanski biotehniški fakulteti, ki je vodji gradbišča že sredi avgusta poslala dopis, v katerem ga je opomnila na neupoštevanje standardov in predpisov na področju zaščite ter ravnanja z obstoječimi drevesi na gradbišču. »Projektanti in izvajalci niso izvedli potrebnih zaščitnih ukrepov. Najverjetneje bodo na dolgi rok drevesa propadla, saj so zelo poškodovana, pa tudi pogojev, ustreznih za rast, nimajo več. To je v interesu Spara, saj sem prepričana, da bo trgovec prej ali slej začel vršiti pritisk na občino, da se drevesa odstranijo, da bodo lahko na pročelje stavbe obesili reklamne izveske,« je v opozorilu zapisala Matjaščeva, medtem ko je za naš časopis poudarila, da projektanti niso imeli niti izdelanega načrta krajinske arhitekture, ki bi ga pred posegom morali imeti in ki ga je očitno prezrla tudi upravna enota ob izdaji gradbenega dovoljenja.

Občina bo čakala na odziv inšpektorata

Zakaj pred gradnjo objekta niso ustrezno zavarovali dreves, smo pobarali tudi vodjo gradbišča Petra Rosensteina, ki pa je odvrnil, da on ni uničeval nobenih dreves. »To morate vprašati na občini,« je dodal. Na vnovično vprašanje, zakaj se pri gradnji objekta niso držali načrta PZI in so temelje objekta postavili preblizu drevoreda, nam je nejevoljno ponovil, da verjetno on ni prava oseba za odgovarjanje na naša vprašanja in da trenutno tudi nima časa za te stvari. Kdo pa naj bi bil pristojen za odgovarjanje na naša vprašanja, se v danem trenutku šef gradbišča ni mogel spomniti.

Na občini Medvode pravijo, da je bila na inšpektorat – kot je njim znano – že vložena prijava zaradi suma kršitev, povezanih z izgradnjo trgovskega objekta v Medvodah, zato sami proti vlagatelju ne bodo posebej ukrepali. »Če bo katera od inšpekcij ugotovila kršitve, domnevamo, da bodo že oni naložili določene ukrepe. Če bo katero izmed dreves zaradi posegov odmrlo, bo občina zagotovo zahtevala sanacijo, saj so določila občinskega prostorskega načrta o ohranitvi dreves jasna,« je povedal župan Nejc Smole.

Ta je še povedal, da so bili avgusta seznanjeni s posegi na koreninskem sistemu lipovega drevoreda, zato so zahtevali sestanek z vlagateljem. »Ta je želel opraviti tudi obrezovanje dreves, vendar smo ga opozorili, da je za to treba pridobiti strokovne podlage v obliki elaborata in da zemljišče oziroma pas ob državni cesti ni v lasti občine, temveč države. Vlagatelj je nato dal na svoje stroške izdelati strokovni elaborat in ga – tako je vsaj izpovedal na zadnjem sestanku ta teden – predal državnemu cestnemu koncesionarju, ki je izvedel problematični posek,« je dodal.