Koordinatorica kampanje Neža Posnjak se je na včerajšnji predstavitvi ukrepov posebej dotaknila načrtovane gradnje hidroelektrarne Mokrice. Posnjakova in Boštjan Lipnik iz Društva za preučevanje rib Slovenije zatrjujeta, da je med dosedanjimi postopki umeščanja v prostor in pridobivanja okoljevarstvenih soglasij prišlo do vrste kršitev slovenske in evropske okoljske zakonodaje, zaradi česar od ministrice Irene Majcen zahtevata zaustavitev postopkov. Pritožbo bodo naslovili tudi na evropsko komisijo.

Savske elektrarne nelegalne?

»Projekt izgradnje HE Mokrice je nelegalen in bi pomenil izumrtje mnogih vrst rib, zaradi česar smo Agenciji RS za okolje poslali 18 strani svojih pripomb. Neodvisni raziskovalci so namreč ugotovili, da so bila dosedanja okoljska soglasja izdana na podlagi pomanjkljivih raziskav ter zavajajočih zaključkov,« pravita Lipnik in Posnjakova.

V primeru Mokric naj bi bila najbolj ogrožena ribja vrsta platnica, Avstrijec Ulrich Eichelmann iz mednarodne nevladne okoljske organizacije Riverwatch pa je pristavil, da zajezitve rek ob gradnjah hidroelektrarn na tistih območjih povzročijo izginotje od 80 do 90 odstotkov ribje populacije. Sprememba vodnega režima Save zaradi HE Mokrice in njenega vpliva na Krko pri sotočju s Savo bi njegovem onemogočila drstenje platnic v produ Krke in s tem ogrozila njihov obstoj.

Vizjak: Platnica ni ogrožena

Tej trditvi je ostro oporekal predstavnik družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Andrej Vizjak, govoreč, da ravno zaradi upoštevanja naravovarstvenih zahtev ter iskanja najoptimalnejših rešitev priprave na gradnjo HE trajajo 7 let, gradnja pa samo tri leta.

»Trditve tukajšnjih predstavnikov nevladnih okoljskih organizacij lahko označim kot neresnične in zavajajoče. Vsi postopki namreč potekajo v skladu z našo zakonodajo in evropskimi direktivami,« je bil odločen Vizjak in pojasnil, da so v sklopu projekta zagotovili za omogočanje drstenja platnic nujno potrebno povezljivost Save s Sotlo in Krko in da zaradi tega ta ribja vrsta v tem delu ni ogrožena.

Poplavno ogroženi krajani proti nevladnim organizacijam

Predstavitve problematike okoljskega vidika gradnje HE Mokrice se je udeležilo tudi nekaj predstavnikov poplavno najbolj ogroženih naselij ob Savi in Krki, zaradi česar je bilo na trenutke ozračje precej razgreto. Morebitna zaustavitev gradnje Mokric bi namreč pomenila, da bodo Krška vas, Velike Malence, Mihalovec, Rigonce in Loče še naprej za nedoločen čas ostale izpostavljene vodni ujmi. Prepričevanje Neže Posnjak, da je protipoplavno zaščito mogoče zagotoviti tudi brez gradnje elektrarn, ni zaleglo.

Janez Ivšič iz krškovaške civilne pobude pravi, da njena trditev sicer drži, ne upošteva pa dejstva, da bi bil neodvisni protipoplavni projekt za državo nekajkrat dražji od obstoječega. Ravno tako je po njegovem nemogoče presoditi, kdaj bi prišel na vrsto. »Tukajšnje ljudi, prebivajoče v hišah z vonjem po vlagi, že zdaj skrbi nenehno prestavljanje rokov izgradnje brežiške in mokriške elektrarne,« pravi Ivšič.