Na Okrajno sodišče v Mariboru so prišli obdolženega moralno podpret člani Kanglerjeve Županove liste: Željko Vogrin, Milan Mikl in Jože Škof. Vendar sta v sodni dvorani smela ostati le dva. Nekdanji podžupan Mikl jo je moral zapustiti, ker bo v procesu morebiti zaslišan kot priča. Ko je odhajal, je svojemu prijatelju zaklical: »Drži se, Franca!«

Sodni primer Ježovita je leta 2013 poskrbel za prvo pravnomočno obsodbo nekdanjega župana Maribora, zaradi katere mu je bil odvzet mandat državnega svetnika. Sedemmesečnemu odhodu v zapor se je Kangler najprej izognil z izgovarjanjem na slabo zdravje, dokončno pa ga je razbremenila uspešna pritožba na vrhovno sodišče, ki je razveljavilo sodbo zaradi bistvenih kršitev postopka.

Ponovno sojenje nekdanjemu županu Maribora je prevzela okrajna sodnica Sonja Krajnc. Sodnik Boštjan Polegek, ki mu je vrhovno sodišči vrnilo zadevo v ponovno prvostopenjsko odločanje, se je namreč maja letos izločil iz postopka, ker se je seznanil z nedovoljenimi dokazi v spisu.

Za vse sodne postopke zoper Kanglerja je značilno, da jih uvodoma zavrejo ugovori zagovornika Marka Bošnjaka. Odvetnik namreč zmeraj opozarja na vse domnevne kršitve človekovih pravic in svoboščin, ki naj bi bile storjene Kanglerju. »Te terjajo posebno pozornost pravnega sistema in učinkovito sankcioniranje,« je svoje ravnanje utemeljil pravnik.

Danes je Bošnjak od sodišča med drugim terjal, da naj pridobi odredbo preiskovalnega sodnika Janeza Žirovnika za prepis izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov. Te Žirovnikove odredbe namreč v spisu ni. Sodišče je zato prekinilo narok in bo na okrožnem sodišču opravilo poizvedbo. Če te odredbe ne bo našlo, bo Bošnjak zahteval, naj sodnica iz spisa izloči prepise in po principu sadeža zastrupljenega drevesa še vse druge dokaze, ki temeljijo na njih.

Kangler danes ni dobil priložnosti izjaviti, da je nedolžen. Morda bo prišel k besedi že prihodnji četrtek, ko se bo sodni postopek nadaljeval. Obtožni predlog v tej zadevi bo zastaral 17. maja 2016, ko bo minilo dve leti od sodbe vrhovnega sodišča.