Zahteva po reviziji

Direktor družbe Postojna turizem Teodor Kocman je včeraj opozoril, da se nesoglasja nadaljujejo, informacijski mrk pa stopnjuje. »Kot odgovoren gospodar družbe sem Marjanu Batagelju postavil 14 vprašanj, na katera nisem dobil niti enega odgovora. Postavil sem jih še pisno, a prejel odgovor, da kot posamezni član odbora nimam pravice zahtevati takšnih informacij,« pojasnjuje.

Zanimali so ga številke o obisku jame, prodanih vstopnicah, kreditih družbe, pregled poslovanja, stroški promocije, načrtovane naložbe, število zaposlenih, njihove plače… »Iz tega sklepam, da želijo prikriti nekatere informacije,« je prepričan. Opozarja tudi na po njegovem mnenju sporne nepremičninske posle znotraj podjetij, ki jih obvladuje Batagelj.

Družba Batagel & Co. je namreč Postojnski jami prodala dve nepremičnini v skupni vrednosti štiri milijone evrov. Po Kocmanovem mnenju po previsoki ceni, saj naj bi iz veljavnih letnih poročil izhajalo, da sta vredni bistveno manj. Postojnski jami je zato kot predstavnik lastnika včeraj poslal zahtevo za sklic skupščine delničarjev, na njej pa točko o imenovanju posebnega revizorja, ki naj bi preveril posamezne posle družbe.

Znova je opozoril tudi na odločitev drugega lastnika Postojnske jame, da lahko upravni odbor družbe odkupuje lastne delnice. »Za takšen ukrep se lahko družba odloči le v izrednih razmerah, ki pa jih zdaj ni,« meni Kocman in nadaljuje, da takšen predlog terja tudi obrazložitev, ki pa je družbeniki niso prejeli. »S tem manevrom si želi Marjan Batagelj na svojo družbo nakazati 3,2 milijona evrov likvidnih sredstev iz družbe Postojnska jama,« je zapisal v sporočilu Kocman in namignil na izčrpavanje Postojnske jame. Za komentar smo se včeraj popoldne obrnili tudi na družbo Postojnska jama, a ga zaradi odsotnosti pristojnih nismo prejeli.