Nekdaj je bilo tako, da so bili strešniki resnično ločen in glavni del, vse drugi pa se je le prilagajalo in se pri tem mnogokrat improviziralo. Lahko pa rečemo, da se je v zadnjih desetih letih pristop do gradnje streh temeljito spremenil in v pravem pomenu upošteva besedo – sistem.

Sedem na en mah

Pred leti je bilo tako, da si kupil kritino pri proizvajalcu – če je bilo možno manjšem, ki ti ni izdal računa – druge elemente kje drugje, tesarji pa so tako in tako delali na treh strehah hkrati. Vprašali boste, kako? Pri postavitvi glavnih elementov so bili poleg, potem pa je delala ekipa lastnika sama, tesar pa je odhitel na drug objekt in spet naprej in nazaj. Na Dolenjskem je bil celo rekorder, ki je postavljal sedem streh naenkrat. Potem pa so se vrstile težave in reklamacije, ki pa jih seveda ni nihče priznal, vsi očitki pa so leteli le na proizvajalce kritin, kot da bi bila streha samo iz kritine, in ne sistem.

Danes je streha kompleksen izdelek in v celoti ga prevzame en izvajalec, ki potem koordinira podizvajalce, če jih potrebuje. Lastnik pa le nadzira. Pri novogradnjah imamo praviloma izvedbeni načrt strehe, ki ga je treba spoštovati, poleg pa je seveda tudi nadzorni inženir. Pri obnovah izvedbo in načrtovanje pogosto prepuščamo izvajalcu, kakovost pa je odvisna od njegove kakovosti, zato so nujni nadzor, reference izvajalca in še marsikaj.

Sistemska garancija

Sodobnemu načinu postavljanja streh so se seveda prilagodili tudi nekateri trgovci, vsekakor pa moramo posebej omeniti enega največjih trgovcev z gradbenim materialom, to je podjetje oziroma Skupina Top dom, ki je kupcem pred časom ponudila sistemsko garancijo za obdobje desetih let. To je skupna garancija, ki na enem mestu združuje izbrani material za streho ter vgradnjo prek sistemskega krovca. Poleg osnovnega strešnika so vključeni v desetletno garancijo tudi vsi originalni keramični in nekeramični strešni elementi ter dodatni material, kot so strešna folija, slemensko-grebenski trakovi, lepilni trakovi, kapni glavniki, kapni prezračevalni trakovi, vijačni material, slemenske in strešne spone, slemenski zaključki, prezračevalni in oddušni elementi ter snegobrani. V sistemsko garancijo je vključen tudi redni pregled strehe po enem letu.

Najprej vam pripravijo ponudbo za ves material ter prekrivanje pooblaščenega sistemskega partnerja. Praviloma je najboljše, da sami vzpostavite stik s pooblaščenim krovcem oziroma tesarjem, ki izmeri streho in popiše potrebne elemente, že pred tem pa se odločite za vrsto kritine (sistemska garancija vključuje vse kritine Tondach, Bramac in Gerard). Temu sledi organizirana dobava vseh potrebnih elementov, s čimer nobenih skrbi in težav. Po izvedbi vam na podlagi prejetega računa in podpisane izjave krovca podjetje Topdom, d. o. o., izda desetletno garancijo za material in delo.

Prednost pri izbiri sistemske garancije je izbor preverjenih in dokazanih materialov, ki so strokovno vgrajeni. Ob vsem tem skupina priporoča določene krovce (s seznama pooblaščenih) in jim tako daje referenco. Bodite pa pozorni na to, da mora dela izvajati pooblaščeni krovec oziroma pri skupini Top dom preverjeni partner.

Cena

Ob vsem tem je zanimivo še nekaj, kar je treba upoštevati – davek na dodano vrednost. Od 1. julija 2013 je po odločitvi vlade, ki jo je vodila Alenka Bratušek, splošna stopnja DDV višja za dve odstotni točki in znaša 22 odstotkov, znižana davčna stopnja, s katero so med drugim obdavčeni hrana, zdravila, stanovanja in tudi gradbeni material z vgradnjo, pa je bila povišana za eno odstotno točko in znaša 9,5 odstotka. Če vam šušmar morebiti ne izda računa, odpadejo vse garancije, poleg tega pa morate ves material kupovati po zvišani stopnji davka, ob vsem tem pa tak izvajalec razliko davka pogosto spravi v svoj žep. Ko upoštevate vse to in tudi popuste, ki jih dobite preko pooblaščenega izvajalca in skupine Top dom (ta dobi kot veliki kupec pri proizvajalcu še dodatne popuste), hitro ugotovite, da je sistemska garancija s kompletno izvedbo v sodelovanju s trgovcem in izvajalcem tudi finančno najbolj ugodna. (hh)