Kdaj ste se prvič srečali s feng šujem in kako je vplival na vaše življenje? Kakšno vlogo igra v vašem življenju?

S feng šujem sem se prvič srečala daljnega leta 1997, takoj po opravljenem študiju na Fakulteti za arhitekturo. V tistem času sem že nekaj let iskala način branja prostora, ki bi mi znal kaj povedati tudi o finejših energetskih plasteh prostora, pa je bila ta tema našemu kulturnemu prostoru tedaj precej tuja. Tako sem bolj po naključju naletela na feng šuj, ki je tistega leta s prvimi delavnicami in predavanji prišel v Slovenijo. In sem ga zgrabila z obema rokama.

Kako mi je spremenil življenje? Težko rečem, da se mi je zaradi poznavanja feng šuja življenje dramatično spremenilo. Verjamem, da je vsaka stvar vredna toliko, kot je vanjo vložene energije, naše ali nekoga drugega. In tako kot nekaj časa traja, da si okoliščine, v katerih živimo, zgradimo, praviloma tudi nekaj časa traja, da jih spremenimo, razgradimo stare vzorce in vzpostavimo nove. Feng šuj je pri tem lahko orodje za samoizpraševanje ali pa zgolj tehnika, ki pomaga uskladiti bivalno okolje na bolj individualen način, kot to pozna klasična projektantska praksa.

Zadnjih nekaj let raziskujem tudi druge načine večplastnega tolmačenja prostora, na primer geomantijo Marka in Ane Pogačnik, sveto geometrijo, živi prostor C. Alexandra in druge. O tem v jeseni pripravljam tudi razstavo v Zagrebu, za katero upam, da bo gostovala tudi v Sloveniji. Feng šuj vsekakor ostaja del mojega življenja z aktualnimi projekti, še posebno s projektom Vitalne hiše (www.vitalnahisa.si), ki ga razvijamo v biroju Arhitelje (www.arhitelje.com) in v predavateljskem smislu. Ga pa vedno bolj integriram v širšo sliko energetskega branja prostora, ki se oblikuje z novo pridobljenim znanjem.

Notranji mir in harmonija

Kaj v tej starodavni filozofiji vas je tako pritegnilo, da ste se odločili njena načela uporabljati pri svojem delu?

Ko sem se v devetdesetih letih prek »new age« literaturo seznanila z energetskim ustrojem človeka, je sledilo logično vprašanje: kaj pa prostor? Kako pa se to kaže v prostoru? Ali je prostor tudi energetsko večplasten in živ? In feng šuj je bil dejansko prvi sistem, ki sem ga spoznala in je ponujal odgovore na ta vprašanja. Seveda poleg feng šuja obstajajo tudi drugi sistemi, poleg že omenjenih naj izpostavim še indijski vastu in radiestezijo. Ko se vanje poglobiš, lahko ugotoviš, da so vse stare kulture imele načine branja in oblikovanja prostora, ki je presegal zgolj fizično pojavno dimenzijo. Večina tega znanja se je izgubila, pri feng šuju pa je zanimivo ravno to, da se je razvijal in nadgrajeval daljši čas in da so vse njegove faze precej dobro dokumentirane in tako dostopne tudi sodobnim raziskovalcem.

Feng šuj je veščina urejanja prostorov, ki se je izoblikovala na Kitajskem. Kako in kdaj doseže Zahod in čemu gre pripisati tolikšno priljubljenost na tem območju?

Knjiga, ki je naredila prvi veliki preboj, je bila Skinnerjeva The Living Earth Manual of Feng-Shui, izdana leta 1976. To je bila ena prvih angleških knjig o feng šuju, ki je dosegla široko javnost. Prejšnjim knjigam (Eitel, 1873, Needham, 1959, De Groot, 1964) to nekako ni uspelo. Skinnerjevi in nato Rossbachovi knjigi (1983) so sledile še številne druge in feng šuj je postal pravi modni hit. Veliko popularnost pa je dosegel tudi zato, ker je v pravem trenutku zajahal »new age« val, pri čemer je presegel zgolj ukvarjanje s samim seboj, ampak je učil o oblikovanju prostora, stanovanja in doma, kar je tema, ki zadeva skoraj vsakogar. Izhajal je iz notranjega miru in harmonije, dveh večno aktualnih tem. Učenje je bilo podano na pregleden, vsakomur razumljiv način, vendar včasih žal tudi preveč poenostavljeno. Tako na koncu včasih beremo neumnosti, kot je na primer, da se bo naše partnersko življenje v hipu čudežno spremenilo, če bomo na pravo mesto v stanovanju postavili dva rdeča srčka.

Najprej kot umetnost oblikovanja grobov

Ali je sodobni feng šuj takšen, kot je bil nekdaj? Ali se ga uporablja enako ali pa je prirejen za današnji čas?

Feng šuj se je izoblikoval v dolgih stoletjih. Enega svojih vrhuncev na Kitajskem je doživel daljnega leta 900, torej pred 1100 leti, v času dinastije Song. V vsem tem času je doživel številne transformacije in razvoj novih tehnik. Kar se danes na Zahodu uporablja kot feng šuj, so praviloma tehnike dveh njegovih velikih šol: šole kompasa in šole oblike. Prav tako je lahko v večji ali manjši meri vključena osebnostna analiza, odvisno od želja stranke in načina dela fengšujskega praktika.

Noben sistem znanja, ki je v dobri kondiciji, ni statičen, ampak se z novimi spoznanji razvija naprej, se nenehno spreminja. Za zdaj še neodgovorjen izziv za feng šuj 20. stoletja je njegova znanstvena preverljivost. Ko senzibiliziraš in uglasiš svoje telo, koncept večplastnosti prostora in živih bitij neha biti zgolj filozofski koncept, ampak postane stvar osebnega izkustva, dostopnega vsakomur. In takrat začneš zastavljati prava vprašanja. Verjamem, da bi bilo moč s cpravilno izbranimi orodji mejna področja, kakršno je feng šuj, tudi znanstveno raziskovati. To je tema, ki me v zadnjem času precej zaposluje. Dokler se feng šuj vrti zgolj na področju alternative in mejnih ved, je lahek plen za manipulacije in različne neumnosti. Hkrati pa stroka ostaja do njega zadržana, ker ga premalo pozna in še ni raziskan po sodobnih merilih.

Kako aktualna je danes uporaba feng šuja na Kitajskem, od koder izhaja?

V Azijskem prostoru je feng šuj še vedno izjemno popularen. Na Kitajskem, kjer je kultura čaščenja prednikov še vedno živa, velja nakup parcele za grob, ki ima dober feng šuj, za odlično nepremičninsko naložbo, ki bo s časom le pridobivala vrednost. Sicer pa se je feng šuj izvorno razvil tudi zaradi tega kulta. Najprej je namreč obstajal jin feng šuj – umetnost oblikovanja grobov, šele pozneje pa se je razvil jang feng šuj – feng šuj za žive.

Ali vas ljudje najemajo tudi zaradi tega, ker obvladate načela te veščine?

Seveda. Z izdajo knjige Feng shui leta 2012 sem v tem smislu zagotovo postala bolj prepoznavna. Hkrati je val modnosti feng šuja vendarle že minil, tako da se z njim danes še vedno ukvarjamo predvsem tisti, ki nam je tak pogled na svet blizu, ne glede na to, ali je v modi ali ne. Podobno je s strankami. Ljudi, ki jih danes zanimajo feng šuj in podobni pristopi oblikovanja prostora, praviloma zanimajo tudi drugi vidiki večplastnega, trajnostnega in harmoničnega bivanja ter delovanja. Po drugi strani pa so nekateri principi feng šuja postali način mojega delovanja na splošno in jih uporabljam, če to stranka izrecno želi ali ne. Če namreč veš, da je neka postavitev boljša, jo uporabiš v projektu, ne glede na to, ali je naročnik že slišal za feng šuj.

Kakšno je poznavanje te veščine v Sloveniji med širšo populacijo?

Ob številnih knjigah in prevodih v slovenščino bi rekla, da je večina Slovencev za feng šuj vsaj slišala. Nekateri ga tudi aktivno uporabljajo, kako, pa je seveda odvisno od pridobljenega znanja. Tako imenovani komercialni feng šuj (tehnike življenjskih področij) je to znanje zelo učinkovito populariziral, vendar žal s seboj prinesel tudi številne posplošitve. Je pa danes možno pri nas dokaj preprosto priti do kakovostnih knjig in delavnic na temo feng šuja. Kar je dobro.

Razmišljenje o prostoru

Ali ljudem, ki vas najamejo, predlagate, naj svoje domove urejajo v skladu s pravili feng šuja? Kakšni so odzivi?

Ne. Če stranka ne ve, da obvladam tudi feng šuj, tega posebej ne omenjam, razen če zaznam, da bi jo tovrstno znanje resnično zanimalo. Delno pa ga vključujem v vse projekte, ker je postal del načina mojega razmišljanja o prostoru, izračunov, povezanih s kompasnimi smermi in rojstnimi podatki, pa brez privoljenja naročnika ne delam, saj brez povabila ne želim tako vstopati v njihova življenja.

Verjamem, da se pri projektu vedno najdemo skupaj ljudje, ki se lahko drug od drugega učimo, s feng šujem ali brez njega. Po vsem času druženja s feng šujem ga ne jemljem več tako fatalistično, kot sem ga na začetku. Prostorska ureditev nas v naših življenjskih namerah lahko ali podpre ali pa ne podpre, kar pa še ne pomeni, da cilja ne bomo dosegli. Dosegli ga bomo, le da morda na nekoliko drugačen način.

Katera so glavna načela feng šuja?

Njegovo glavno načelo je, da analizira časovne in prostorske danosti v prostoru, ter jih skuša kar najbolje izrabiti. In to fizične in energetske danosti. To pomeni, da skuša podpreti pot do cilja z minimalnim vložkom energije in maksimalno harmonijo. Sliši se zelo moderno in trajnostno in tudi v resnici je. Seveda je feng šuj sčasoma razvil različne tehnike in priporočila, kako v praksi to uresničiti.

Kaj nam prinaša ureditev doma po načelih te starodavne kitajske veščine?

Ko sem raziskovala okoljsko psihologijo v primerjavi s fengšujsko šolo oblike, sem ugotovila, da je polovico teh priporočil moč pojasniti s spoznanji sodobnih psihologov. Primer: zakaj se najbolje počutimo v poziciji moči v prostoru, ko imamo zaščiten hrbet in nadzor nad prostorom? Ko smo bili daleč nazaj še nerazvita, šibka, vendar inteligentna bitja, živeča v savani, je bilo nujno za preživetje. Psihologi to poimenujejo spomin na savano, praktiki feng šuja pa govorijo o poziciji petih živali, pri čemer nam želva varuje hrbet, ptič feniks pa pomeni odprt prostor za nadzor.

Upoštevanje priporočil feng šuja tako v določeni meri prinaša tudi upoštevanje spoznanj sodobne znanosti, opisanih v poetičnem in simbolnem jeziku. Upoštevanje šole kompasa v primerjavi s klasično projektantsko prakso prinaša višjo stopnjo individualizacije projekta, pri čemer se pri izbiri prostorov upošteva tudi rojstne podatke in orientacijo hiše glede na kompasne smeri in priporočila. S pomočjo geomantije je moč širši prostor in parcelo podpreti in harmonizirati, da se konkretni gradbeni poseg kar najbolje vključi v prostor. Radiestezijsko branje pa spet doda celoti nov segment, ki ga je možno upoštevati. V svoje projekte poskušam vključiti čim več vidikov večplastnega branja prostora, in ne zgolj feng šuja.

Vedno je mogoče kaj narediti

Katere so najpogostejše napake pri opremljanju doma in katere prinašajo ljudem največ težav?

Zame je največja napaka, ki jo nekdo lahko stori pri opremljanju svojega doma, da sledi zgolj modnim trendom in ne posluša sebe. V takem stanovanju se, tudi če so upoštevana priporočila feng šuja, nikoli ne počutimo povezani, ampak je zgolj oder za razkazovanje. Dom nam daje trdnost in varnost, je zaledje za avanture, v katere se podajamo v vsakodnevnem življenju. Enako velja tudi pri izbiri barv. Te so še posebno pomembne za atmosfero v stanovanju. Če vam barva ne ustreza, jo zamenjajte, tudi če je super modna. Sicer pa so najbolj kritične napake pri postavitvi postelje doma in delovnega mesta v službi, saj tam preživimo največ časa. Vedno pa je končni rezultat nekakšen kompromis med željami, priporočili in možnostmi.

Kaj svetujete ljudem, ki imajo stara stanovanja, v katerih se vsaj na prvi pogled zdi, da se ni moč ravnati po teh načelih?

Vedno se lahko kaj naredi. V teh sedemnajstih letih sem naletela na eno, morda dve stanovanji, za kateri bi rekla, da sta bili tako slabi, da bi se bilo boljše kar preseliti. Ampak to ni bil samo feng šuj stanovanja, celoten širši prostor je bil grozno obremenjen.

Verjetnost, da imate prav takšno situacijo, je tako zelo majhna. Večina stanovanj je zmerno radiestezijsko obremenjenih, kar se da popraviti, če geomantična slika ni harmonična, pa se jo da prav tako uravnotežiti ali jo vsaj podpreti. Kar se tiče konkretno feng šuja, je možno pohištvo vsaj nekoliko prestaviti ali podreti kako predelno steno, če s tem res izboljšamo situacijo. Vedno je možno zamenjati barve in materiale ali opraviti druge potrebne korekture. Najbolj zahtevno je v blokovskih stanovanjih menjati napeljave, zato položaj kopalnic in kuhinj tam praviloma ostane nespremenjen, tudi če ni najbolj ugoden. V takih primerih skušamo čim bolje izrabiti pozitivne vidike stanovanja.

O prostoru nikdar ne razmišljam zgolj z vidika feng šuja, ampak želim videti širšo sliko – kakšen je celovit potencial prostora zdaj in v prihodnosti in kako ga glede na potrebe naročnika najbolje izrabiti.