Skupina zaposlenih, ki se je obrnila na Dnevnik, na slabo vodenje opozarja že dalj časa. Do zdaj se je javno izpostavila le Ines Jenšterle, ki je na stanje v knjižnici opozorila tudi ustanovitelja, Mestno občino Kranj. Jenštrletova se je kasneje na pobudo vodstva znašla v postopku ocene delovne uspešnosti, ki ga je delovno sodišče kasneje razveljavilo. »Sodišče ima drugačne vrednote,« je bil odziv direktorja Lebana na to odločitev.

Da so odnosi v kolektivu vse prej kot rožnati, zgovorno priča tudi dejstvo, da so zaposleni razdeljeni na dva sindikata: tako imenovani direktorjev sindikat ima osem članov, medtem ko je ostalih trideset zaposlenih včlanjenih v »hišni« sindikat Mestne knjižnice Kranj. Podpore večine kolektiva Leban ne uživa že nekaj let, saj so mu zaposleni že leta 2010 ob kandidaturi za direktorja izrekli negativno mnenje, ki ga na občini niso upoštevali. Leban pravi, da so obtožbe skupine zaposlenih v knjižnicah že stalnica in da dobro delo knjižnice potrjuje nedavno prejeta nagrada Mednarodne zveze za pismenost, ki so jo dobili za inovativno promocijo branja. šu