Letos 21 novih stanovanj

Država je za obnovo letos zagotovila štiri milijone evrov, za prihodnje leto naj bi sredstva povečala na 5,5 milijona evrov. V Državni tehnični pisarni, kjer bedijo nad obnovo, in na bovški občini so za zdaj zadovoljni. V letošnjem letu je bilo do sedaj obnovljenih, zaključenih in za bivanje urejenih 10 stanovanjskih objektov s 17 stanovanjskimi enotami. Nedaleč do vselitve sta še dve hiši s štirimi stanovanji. Skupaj bo torej letos nova stanovanja dobilo 21 družin. Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, so gradbišča trenutno odprta še na 18 objektih, za približno 80 objektov pa pripravljajo dokumentacijo in vsa potrebna dela pred začetkom obnove.

Obnovo ovirajo nesoglasja

Obnova vseh 685 objektov s seznama upravičenih kljub vsemu ne bo mogoča. »Veliko primerov je takih, ko zaradi številnih lastnikov posameznih objektov, ki se med seboj ne morejo zmeniti za pristop k sanaciji, popotresna obnova preprosto ni mogoča,« pojasnjujejo na občini Bovec. Na ministrstvu pa dodajajo, da je ta problem najočitnejši pri večstanovanjskih objektih z neurejenim lastništvom. »Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč vsakega lastnika finančno obravnava ločeno, zato imajo posamični solastniki objektov lahko različne pogoje za pridobivanje državne pomoči. Obstaja pa nemalo objektov, ki so zaradi nesoglasja ali neodzivnosti lastnikov in nerešenih stvarnopravnih razmerij arhivirani oziroma z uradnim zaznamkom ustavljeni v fazi obnove,« pojasnjujejo na ministrstvu. To pa ne pomeni, da nimajo možnosti nadaljevanja obnove. Zato župan Bovca Valter Mlekuž in vodja Državne tehnične pisarne Mitja Pekeč sedaj pozivata vse lastnike objektov, ki so iz kakršnega koli razloga odstopili od popotresne obnove, naj se zglasijo v Državni tehnični pisarni v Tolminu, če je to seveda njihova želja, in predstavijo morda novonastala dejstva, s katerimi bi lahko ponovno pristopili k obnovi. Seveda kar se da hitro, saj tudi zanje velja, da morajo biti dela dokončana do leta 2018.