Družina Florjančič iz Miklavža na Dravskem polju ima bogato podjetniško zgodovino. Ivan Florjančič se je še pred osamosvojitvijo Slovenije ukvarjal z gradbeno mehanizacijo, nekaj let pozneje pa se je začel ukvarjati s tiskarstvom, pri čemer se je specializiral za tiskanje veleplakatov in kartonaže. Na prelomu tisočletja se je lotil projekta Mariborski tisk, ki ga je nato leta 2006 prodal, Florjančič pa se je vnovič posvetil razvoju tiskarskega podjetja Florjančič tisk v Miklavžu. To je sedaj gospodarska družba, v katere poslovanje je vpeta vsa družina, vodenje pa Ivan Florjančič zadnja leta intenzivno prenaša na sinova Roka in Naca, ki sta odgovorna za proizvodnjo in prodajo.

Podjetje se je ob nenehnem vlaganju v tehnologijo razvilo v eno najsodobnejših tiskarn v Sloveniji, ki zadnja leta več kot 80 odstotkov prodaje ustvari na tujih trgih, večinoma v Nemčiji, Franciji, Angliji in na Švedskem. Prav sposobnost hitrega prilagajanja je bila odločilni dejavnik, da se je podjetje dokazalo na teh zahtevnih trgih in dnevno sledi povpraševanju. Tiskarna Florjančič je opremljena tako strojno kot kadrovsko za vse vrste del v tiskarski panogi, od priprave tiska, samega tiska, izdelave knjige, časopisov, letakov, zgibank do proizvodnje izdelkov iz papirja in kartona.

Podjetje v panogi, v kateri deluje 587 gospodarskih družb, po dodani vrednosti, ki znaša 53.593 evrov na zaposlenega, zaseda 41. mesto, po prihodkih pa sedmo in po dobičku šesto mesto. Lani so ustvarili 8,31 milijona evrov skupnih prihodkov in dobrih 830 tisočakov dobička, za letos pa Rok Florjančič napoveduje 9 milijonov evrov prihodkov in 52 zaposlenih. Rast prihodkov podjetja je izjemno dinamična, saj so še konec leta 2010 ustvarili 3,62 milijona evrov prihodkov, indeks rasti prodaje med letoma 2009 in 2014 pa znaša 425.

Četudi tehnologijo ves čas posodabljajo, saj vložijo v povprečju 500.000 evrov v tehnologijo in v rezervne dele na leto, dodatno zaposlujejo in imajo že 45 sodelavcev, do konca leta pa jih bodo imeli 52. »Po našem mnenju je poklic tiskarja lep, dela se v urejenem delovnem okolju, torej delo ni umazano, kot še vedno veljajo očitno globoko ukoreninjeni predsodki. Tudi zato verjetno zanimanja za delo v tiskarstvu ni. Pomagamo si tako, da usposobimo lasten kader. Tako imamo poleg sedmih tiskarjev še nekaj priučenih lastnih sodelavcev. Če vidimo, da ima nekdo željo in talent, mu omogočimo delo na drugem delovnem mestu. To je za zdaj edina pot,« pripoveduje Rok Florjančič.

Ker imajo sodobno tiskarsko opremo in obvladujejo celoten proces tiska od naročila do predaje tiskovin naročniku, so sposobni izdelati tudi izjemno velike naklade in s tem so velikokrat v prednosti pred konkurenti v panogi. »Kupcem se nam ni treba več dokazovati, imamo kakovostne produkte in konkurenčne cene, to je že naša stalnica v poslovanju. Vsakič znova pa se dokazujemo pri kakovosti in doseganju dogovorjenih rokov dobave naročil,« poudarja Lilijana Florjančič, ki je v podjetju zadolžena za finance in računovodstvo.

Zaposlene vodijo z zgledom. Spodbujajo jih k odkriti in jasni komunikaciji v procesu proizvodnje, če so težave, pa k hitremu sporočanju zapletov in rešitvi. Na prvem mestu je odgovornost, ki jo spoštujejo prav vsi zaposleni. Sodelavcem z idejami vodstvo prisluhne, o njih pa se pogovori na sestankih ožjega vodstva.

Nove partnerje kupce pridobivajo na različne načine, še vedno pa je zelo pomembna prisotnost na sejmih, kot je na primer frankfurtski sejem, kjer predstavljajo svoje izdelke, se srečujejo s partnerji ter posredno spoznavajo trende v tiskarstvu in založništvu.

Partnerjem je Tiskarna Florjančič vedno odprta za spremljanje izdelave naročil, tako kot za nove dogovore in naročila. So družbeno odgovorno podjetje, saj pri uporabi papirja upoštevajo certifikat FSC. Sledijo vsem drugim okoljskovarstvenim zahtevam pri proizvodnji in pri vseh dobaviteljih. jpš