Praske in odrgnine so posebej pri tistih bolj aktivnih šolarjih nekaj povsem običajnega, marsikateri starši pa se srečajo tudi s kakim zvinom ali zlomom. A ko se odločate za nezgodno zavarovanje otroka, se osredotočite predvsem na možnosti, ki jih zavarovanje ponuja v primeru najhujšega – trajne invalidnosti oziroma trajnih poškodb otroka.

Preverite celotno vsebino ponudb

Na prvi pogled so si ponudbe zavarovalnic zelo podobne, premije niso pretirano visoke, zato vsebini zavarovanja starši niti ne posvečajo posebne pozornosti. Poleg tega pa letaki največkrat le povzemajo ključne značilnosti ponudbe, ne seznanijo pa nas s podrobnostmi, na katere bi morali biti pozorni. V Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, da izbiri namenite več časa in preverite celotno vsebino ponudbe.

Čemu je namenjeno nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje šolarjev običajno vključuje finančna nadomestila za primere trajne invalidnosti, dnevna nadomestila, bolnišnična nadomestila, pri osebah, starejših od 14 let, pa lahko tudi primere izgube življenja. Oseb, mlajših od 14 let, namreč ni mogoče zavarovati za primer smrti, saj so taka zavarovanja nična.

Za koliko in kako zavarovati otroka

Verjetnost, da se boste morali soočiti s hudimi posledicami nezgode vašega otroka, resda ni zelo velika, a hkrati tudi ni zanemarljiva. Hujše nezgode lahko povzročijo tudi trajno invalidnost otroka, v tem primeru pa se nepričakovano srečate z zelo visokimi dodatnimi stroški (preureditev stanovanja, dragi zdravstveni in negovalni pripomočki, odpoved službe zaradi nege …). Trajna invalidnost je zato tisti element, ki mu morate posvetiti največ pozornosti, ko izbirate zavarovanje.

Če pride do trajne invalidnosti

Pomembno pa ni le, da je vaš otrok zavarovan za primer trajne invalidnosti, ampak tudi, kako je zavarovan. Najosnovnejše ponudbe zavarovalnic vključujejo precej nizke zavarovalne vsote (tudi le 10.000 evrov ali manj). Višino stroškov, ki bi vam jo lahko povzročila trajna invalidnost otroka, je težko natančno oceniti, velja pa upoštevati, da se raje odločajte za višje zavarovalne vsote in ne najcenejša osnovna kritja – razlika v cenah med najožjimi in tistimi paketi, ki vsebujejo višje zavarovalne vsote, namreč ni tako zelo velika.

Pozor na načine določanja in izplačila odškodnin

Poleg osnovne višine zavarovalne vsote bodite pozorni tudi na različne načine določanja in izplačila odškodnin. Raje se odločite za tista zavarovanja, ki predvidevajo progresivno izplačilo za primere trajne invalidnosti. Progresija pomeni, da bo zavarovalnica ob višjih odstotkih trajne invalidnosti izplačala dogovorjeni večkratnik zavarovalne vsote, svetuje Mojca Štrucl iz Zveze potrošnikov Slovenije.

(Ne)smiselnost dnevnih, bolnišničnih in podobnih nadomestil

Staršem priporočajo, da se med možnimi kombinacijami nevarnosti osredotočijo predvsem na zavarovanje trajne invalidnosti. Po izkušnjah sodeč se namreč starši velikokrat odločajo za nezgodno zavarovanje svojih otrok tudi na podlagi raznih dnevnih odškodnin in bolnišničnih nadomestil. Ta so smiselna predvsem za osebe, pri katerih je njihov zaslužek dejansko odvisen od njihove delovne sposobnosti. »Možnost, ki vam lahko koristi in jo velja preveriti pa je, ali zavarovanje omogoča kritje stroškov tudi staršem, ki morajo zaradi nezgode otroka ostati z njim v bolnišnici v času zdravljenja,« izpostavlja Mojca Štrucl.

Je vaš otrok športnik?

Klasična nezgodna zavarovanja za otroke običajno izključujejo nezgode, do katerih pride pri aktivnem športnem udejstvovanju oziroma na treningih ali uradnih športnih tekmovanjih. Skrbno preverite, katere zavarovalnice vam ponujajo nezgodno zavarovanje, ki je posebej namenjeno aktivnim športnikom.