Veliko več zanimanja, tako med borzniki kot med vlagatelji, je povzročila odločitev poslancev v državnem zboru, ki z novim zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih med drugim določa ukinitev registrskih računov pri KDD, za pravne osebe do konca septembra prihodnje leto, za fizične osebe pa do začetka leta 2017. S tem bodo lastniki vrednostnih papirjev, med katerimi so tudi tisti, ki so jih pridobili z lastninskimi certifikati, imeli tri možnosti.

Delničarji, ki jih je zdaj še okoli 280.000, bodo lahko svoje premoženje prenesli na trgovalni račun pri enem od borznih članov Ljubljanske borze. To bo sicer povezano z določenimi stroški. V Hypo banki ta strošek znaša 21 evrov na leto, vendar bodo lahko z delnicami tudi prosto razpolagali oziroma jih bodo lahko dokupili ali odprodali. Druga možnost bo, da se bo imetnik vrednostnim papirjem v primeru ničvrednih oziroma neunovčljivih delnic brezplačno odpovedal, in sicer z registrskega računa jih bo prenesel na račun opuščenih delnic, ki je odprt pri KDD. Tretja možnost pa predvideva, da imetnik registrskega računa ne stori ničesar. V tem primeru bodo njegove delnice prešle na sodišče oziroma na tako imenovani sodni depozit. Tam bodo lahko čakale pet let, za obstoj depozita pa bo treba plačevati sodno takso. Izjeme za plačilo bodo tiste fizične osebe, katerih premoženje ne bo vredno več kot 100 evrov in od teh delnic od leta 2014 niso prejele nikakršnega izplačila, z delnicami pa se ne bo trgovalo na organiziranem trgu oziroma ne bodo uvrščene na borzo.

Na ministrstvu za finance med drugim pojasnjujejo, da bodo lastniki morali odpreti trgovalni račun pri članih KDD, za to pa plačati ceno, ki jo bo član zaračunal glede na obseg storitev ter tržne razmere. Kar nekaj prahu je zato dvignila potrditev dopolnila zakona, da strošek trgovalnega računa fizične osebe na leto ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti vrednostnih papirjev na tem računu. Člani KDD razen stroškov, določenih z njeno tarifo, fizičnim osebam tudi ne bodo smeli zaračunavati dodatnih stroškov za odprtje in zaprtje računa.