Odgovor: Da, vaš prijatelj ima povsem prav. V vašem primeru gre za pogodbo o vsebini oporoke. ZD jo opredeljuje kot pogodbo, v kateri se kdo zaveže, da bo v svoji oporoki kaj določil ali da česa ne bo določil, in dodaja, da je takšna pogodba brez izjeme nična. Ker nična pogodba nima nobenega pravnega učinka, tudi odstop od takšne pogodbe nima nobenih pravnih posledic.

Vprašanje: Oče je vse svoje premoženje podaril z darilno pogodbo ženi mojega brata, posledično je bilo zapuščinsko premoženje vredno le nekaj sto evrov. Žena mojega brata je prejela tri nepremičnine, katerih vrednost presega 500.000 evrov. Zanima me, ali je dejansko možno, da kljub velikemu premoženju mojega očeta ostanem tako rekoč brez centa.

Odgovor: Glede na opisano lahko trdimo, da ste upravičeni vsaj do nujnega deleža, katerega darilna pogodba ne more izključiti. V kolikor je zapustnik z darilno pogodbo prikrajšal ostale dediče za nujne deleže in zapuščina ne zadostuje za izplačilo nujnih deležev, lahko sodišče zahteva vračilo daril v nasprotnem zaporednem redu, kot so bila prejeta, in sicer do višine, ko je omogočeno izplačilo vseh nujnih deležev. Tako bi morala žena vašega brata bodisi vrniti darila (torej nepremičnine) bodisi izplačati nujne deleže (torej polovico zakonitega deleža vsakemu dediču).

Mag. Boštjan J. Turk