Notranjost pečice na stenah in vratih je umazana z ostanki hrane, ki so zažgani. Na stropu kuhinje odstopa barva. Čisti se pomanjkljivo, na policah so prašni delci, prav tako je prašna zgornja površina pečice, na stropu nad pomivalnim koritom je pajčevina, umazan je prekucni kotel, umazani so pomivalno korito, vodovodna pipa in odcejevalno korito.

Tako se bere odločba inšpekcije uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je bila izdana julija lani vrtcu Črenšovci. Prekmurskemu vrtcu je inšpektor izrekel tudi denarno kazen. V vrtcu na naša vprašanja o nepravilnostih odgovarjajo, da so pomanjkljivosti s selitvijo v novo stavbo, novo organiziranostjo dela in sodobno opremo odpravili.

Poleg vrtca Črenšovci sta odločbo in denarno kazen lani dobila še center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Lipa v Semiču in Dom starejših občanov Kamnik, je razvidno iz evidence pregledov kuhinj v javnih ustanovah, ki smo jo ta mesec od UVHVVR po osmih mesecih prizadevanj pridobili z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja.

V obeh ustanovah so inšpektorji ugotovili nezadosten nadzor nad pripravo hrane. V DSO Kamnik in CŠOD Dom Lipa so mediju podcrto.si zagotovili, da varnost zaradi ugotovljenih nepravilnosti ni bila ogrožena, vse nepravilnosti pa so po inšpekcijskem pregledu odpravili.

Neznanje vodi v nemarnost

Analiza pregledov kuhinj v javnih ustanovah je pokazala, da te ne predstavljajo takšnega tveganja kot gostilne, poudarja direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak. So torej kuhinje v vrtcih, šolah, domovih starostnikov, dijaških domovih, bolnišnicah in ostalih javnih ustanovah varne? »Stoodstotno niso varne, absolutno ne, in to kažejo tudi rezultati pregledov. So pa varne v veliki meri,« pove Bizjakova.

Glavni razlog za nepravilnosti je pomanjkanje znanja: »Ne glede na to, ali gre za gostinske ali za institucionalne obrate, opažamo, da je izjemno pomembno znanje in izkušnje na področju živilstva. Tega manjka.« Za hrano skrbijo ljudje, ki se niti v izobraževalnem sistemu niti v praksi niso ukvarjali z živili, še pojasni Bizjakova. »Na primer, strojni tehnik, tehnični poklici, čisto druge poklicne smeri, ti posamezniki nimajo znanja osnovnih principov higiene in postopkov z živili. Kaj dati na zgornjo in kaj na spodnjo polico hladilnika, kako hraniti živila, kakšno osebno higieno je treba vzdrževati. Čeprav se tega v današnjem času deregulacije poklicev ne sme govoriti, jaz upam reči: manjka znanja.«

Najpogostejša pomanjkljivost v javnih ustanovah je slaba higiena. Sledi neupoštevanje smernic za varno pripravo hrane, kot je merjenje temperature kuhanega mesa ali primerno prekuhavanje mleka, oziroma ustrezni nadzor nad pripravo hrane. Javne ustanove jemljejo smernice bolj kot birokratsko zadevo, namesto da bi jih napisali, tako da zagotavljajo kar najvarnejšo pripravo hrane, pove Bizjakova. Tretja pogosta pomanjkljivost je pomanjkanje sledljivosti živil. Torej: javne ustanove ne znajo pojasniti, od kod živilo, ki ga strežejo, izvira.

Kako zagotoviti več varnosti?

Pomembno vlogo pri zagotavljanju varne hrane v šolah in vrtcih lahko igrajo tudi starši. »Šolske kuhinje morajo staršem na njihovo zahtevo dati informacije, kako skrbijo za varnost hrane. Povedo lahko tudi, kdo so dobavitelji jabolk, solate, mleka, kruha,« poudarja Bizjakova. Obenem naj bodo javne ustanove odkrite tudi takrat, ko gre kaj narobe: »Treba je povedati: 'Poglejte, danes smo spremenili obrok, ker smo ugotovili to in to nepravilnost'. Samo lepa slika je lahko tudi zavajajoča.«

Pregled izdanih odločb inšpektorata pokaže še zanimiv trend: medtem ko so prejemnikom odločb inšpektorji na Štajerskem, Gorenjskem in Dolenjskem skoraj zmeraj izrekli še prekrškovno globo ali opozorilo, je prekrškovno sankcijo ob inšpektorjevi odločbi za odpravo nepravilnosti dobila le ena kuhinja na Primorskem. Imajo inšpektorji dvojna merila? »Lahko samokritično rečem, da si izjemno želimo standardizirati postopke. Da ne odloča vsak inšpektor zase. A pristojnosti nadzora na tem področju smo pri UVHVVR dobili s 1. januarjem 2014. Ni je organizacije, ki bi v enem letu uspela postopke standardizirati,« zaključi Bizjakova.

V evidenci pregledov javnih kuhinj v letu 2014, je razvidno:

Ime ustanove, ki so jo inšpektorji pregledali

Obrat ustanove, ki je bil pregledan

Enota inšpekcije, ki je pregledala obrat

Ukrepi inšpekcije: opozorilo za odpravo nepravilnosti (33. člen ZIN); inšpekcijska odločba (34. člen ZIN); opozorilo na prekršek (53. člen ZP); prekrškovna globa (56./57. člen ZP)

Stopnja ukrepa (resnost ugotovljene kršitve): od 0 (ni nepravilnosti) do 7 (odločba po ZIN in globa po ZP)

Evidenca je dostopna v formatu excel in google spreadsheets

Evidenca je na voljo tudi v razdelku Podatkovne zbirke. V podatkovnih zbirkah lahko dostopate tudi do ostalih podatkov, ki smo jih na podcrto.si od različnih organov pridobili z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja.

Podatke iz evidence lahko uporabljate poljubno. Prosimo pa vas, da kot vir podatkov dosledno citirate spletni medij podcrto.si, v kolikor boste podatke oziroma analize, izvedene na podlagi evidence inšpekcije, tudi javno objavili.

V kolikor boste ob brskanju po podatkih našli zanimive trende ali kaj drugega, za kar menite, da bi bilo vredno novinarske obdelave, ne oklevajte: svoje ugotovitve nam posredujte na info@podcrto.si.