V Mariboru se je v času župana Andreja Fištravca še bolj razraslo politično in klientelistično zaposlovanje in pridobivanje poslov na občini in v občinskih podjetjih. V tem kontekstu nas lahko čudi, da je župan ogorčen nad razkritjem, da je Romana Fišer, direktorica paraobčinske farmacevtske tovarne Marifarm, zaposlila svojo hčer Petro Kolar.

Fištravec je včeraj pisal svetu javnega zavoda Mariborskih lekarn, ki opravlja funkcijo skupščine Marifarma, odkar so podjetju ukinili nadzorni svet. Svetnikom je predlagal, naj Fišerjevo pozovejo k odstopu. »Takšna ravnanja so za vodstvene kadre podjetij neprimerna in neskladna s korporativno politiko vodenja podjetij,« je prepričan župan. »Gospa Fišer je s tem povzročila tudi oškodovanje podjetja, kar je za Maribor nesprejemljivo. Člane sveta zavoda zato pozivam, da sprožijo postopke njene razrešitve.«

Izgovarjala se je na tajnost osebnih podatkov

Fišerjeva je v podjetju in javnosti več tednov tajila tesno sorodstveno zvezo s Kolarjevo in je žvižgače iz podjetja obdolžila nezakonitega ravnanja. Na Dnevnikova vprašanja je odgovorila v torek in se je v njih izgovarjala, da nam ne more razkrivati osebnih podatkov svojih zaposlenih. Trdila je, da je vse kadrovske odločitve izvedla v skladu z zakonskimi normami in sprejetimi pravili.

V zvezi z županovim pozivom je včeraj sporočila, da ne bo odstopila, ker za to ni nobenega razloga. Svetu zavoda je med drugim pojasnila, da je hčer zaposlila zaradi izrednih kadrovski razmer v podporni logistiki in da se je izločila iz izbornega postopka ter nanj ni vplivala, ker nikomur v družbi ni razkrila sorodstvene vezi.

Ne glede na domnevno spornost nepotistične zaposlitve je treba izpostaviti bistveni razlog v občinskem vrhu zaželenega odstrela Fišerjeve. V občini so si namreč že nekaj časa prizadevali odstraniti direktorico, ki je v Marifarm prišla konec leta 2013, in po naših informacijah ni nikoli uživala popolnega zaupanja županovih zaupnikov in svetovalcev, ki iz ozadja vlečejo niti v občini in v njenih podjetjih ter zavodih.

Tast direktorjevega sina ni bil problematičen

Da ima župan zelo selektiven odnos do spornih zaposlovanj dokazuje primer iz lanskega leta, ko ni ugovarjal zoper postopanje nekdanjega direktorja komunalnega podjetja Nigrad Vladimirja Krajcerja. Ta je namreč zaposlil sinovega tasta. »Morebitne sorodstvene vezi ne vplivajo na poslovne odločitve, kot je izbor kandidatov za delovna mesta v družbi,« so tedaj Dnevniku sporočili iz Nigrada.

Fišerjeva je prepričana, da bi njena razrešitev škodovala tovarni, ki jo vseskozi pestijo hude poslovne težave in se je zato že večkrat znašla na robu preživetja. Občina namerava Marifarm prodati in mu tako zagotoviti dolgoročni obstoj. Postopek prodaje je v sklepni fazi. Ukrajinski Arterium Corporation in italijansko-slovenski Labiofam Europe sta plačala po 50 tisoč evrov kavcije, s čimer sta si omogočila skrbni pregled podjetja. Ponudbi sta oddala minuli teden.

Občinska komisija, zadolžena za ta prodajni postopek, je že odprla prispeli ponudbi, ponujenih zneskov pa ni želela razkriti z utemeljitvijo, da gre za poslovno skrivnost. Vsebinsko jih bo v prihodnjih dneh ovrednotila družba P & S Capital, ki je pooblaščena za postopek prodaje Marifarma. Sklepno odločitev bo morala zatem sprejeti komisija, ki ji predseduje Borut Bratina z ekonomsko-poslovne fakultete.

Marifarm je lansko poslovno leto sklenil s skoraj deset milijoni evrov izgube, kar je bila v pretežni meri posledica prodaje delnic Krke. S tem poslom so kratkoročno sanirali kronično prezadolženost družbe, ki samo Novi KBM dolguje 18 milijonov evrov. Za Krkine delnice je podjetje iztržilo 12,3 milijona evrov, kar je bilo 6,7 milijona evrov manj od njihove knjigovodske vrednosti, zabeležene v poslovnih knjigah Marifarma.