Odlagališče na nezazidanem zemljišču je nastalo že pred leti, širi pa se premo sorazmerno z brezvestnostjo tistih, ki tja na skrivaj vozijo vse mogoče ostanke pri gradbenih posegih. Tako je mogoče na njem videti tudi ostanke nevarnih salonitnih izdelkov, barv in podobnega. Praktično nihče pa ne ve, kaj divje odlagališče v neposredni bližini soseske z nekaj tisoč prebivalci vsebuje. Občani se sicer pritožujejo, a jim to doslej ni pomagalo.

Že pred časom so namreč mestni redarji na poziv krajanov odšli na smetišče oziroma odlagališče in ugotovili, da je na njem precej gradbenih ostankov. Ko so zadevo predali inšpektoratu za kmetijstvo in okolje, so na občino prejeli odgovor, da postopek ne bo uveden, ker svinjarija ne nastaja v naravnem okolju, čeprav je gozdič nekaj metrov stran. Pojasnili so, da gre za zasebno zemljišče in za območje, ki je predvideno za pozidavo s stanovanji in poslovnimi objekti, ter da ima imetnik lastninske pravice tudi ustrezen projekt.

Na občini so skušali od lastnika potem doseči, da svoje zemljišče počisti ali zavaruje, da ne bo več moteče odlagališče odpadkov. Podjetje Tibar iz Maribora je kot lastnik to zahtevo zavrnilo oziroma predlagalo, da to naredi občina na svoje stroške.

Občina tega ni storila, saj ne more čistiti zasebnih zemljišč in tega plačati iz proračuna. Krajanka, ki se je ponudila za vodičko po tem delu Kranja, je bila ogorčena nad brezbrižnostjo vseh omenjenih in je dodala, da je zadeva lahko za koga tudi nevarna in se bodo verjetno vsi zganili šele ob kaki nesreči, zastrupitvi, poškodbi.

Za pojasnila smo zaprosili podjetje Tibar iz Maribora, vendar na naša vprašanja niso odgovorili. Gre za podjetje, ki je bilo udeleženo pri propadu Gradisa Celje in naj bi bilo izbrisano iz registra, ker sploh ni poslovalo na naslovu, ki je bil naveden v uradnih dokumentih.

Ministrstvo za okolje je pojasnilo, da je za nastanek takih odlagališč odgovorna mestna občina Kranj, ker ni poskrbela za javno službo zbiranja in odlaganja manjših količin gradbenih odpadkov. Navedbe ministrstva pa očitno niso točne, v novem centru za zbiranje odpadkov na Zarici lahko občani take odpadke oddajo, res pa je, da je treba tako storitev plačati, kar občane moti, zato odlagajo »na divje«.

Ker v kranjskem primeru odlagajo na zasebno zemljišče, so možnosti, da bi se na Planini odkrižali divjega smetišča, precej slabe. Državni inšpektorji očitno ne bodo ukrepali, občina ne bo čistila zemljišča v tuji lasti, lastnika pa smetišče ne moti.