Na Uničnem bodo lahko sprejeli 20.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij z ekoloških otokov na leto, medtem ko bo kompostarna lahko sprejela 3000 ton bioloških odpadkov, ki jih bodo v regijski center vozili iz Zagorja, Trbovelj, Hrastnika, Litije in Radeč. Omenjene občine so namreč vse prispevale lastna sredstva k izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki, medtem ko bi v prihodnje lahko tja vozili tudi odpadke iz Šmartnega pri Litiji in dela Laškega. A je vse odvisno od države, pravi Miran Jerič, župan hrastniške občine, ki je vodila naložbo. Občine družbenice so tako že pripravile pogodbo, s katero bi ob soglasju občinskih svetov lahko sprejemali tudi odpadke od drugod, je pojasnil, sploh ker država namerava vse regijske centre urediti kot državno javno službo. Zasavski regijski center bi v tem primeru postal koncesionar in bi se vanj lahko stekali odpadki iz vseh koncev Slovenije, kar bi bilo tudi najučinkoviteje, je prepričan Jerič. S tem bi se razbremenili tudi stroški občin ustanoviteljic, je dodal.

Ideje o učinkovitejši komunalni službi

Ob tem pa ni vprašanje le učinkovitost samega centra, temveč tudi kako vanj pripeljati čim več pravilno ločenih odpadkov, morda celo vzpostaviti sistem plačevanja odvoza glede na količino in pravilno odložene odpadke. Kar zadeva pravilno ločevanje, predvsem bioloških odpadkov, Petrič opaža, da se je stanje v zadnjih letih bistveno izboljšalo. Še pred desetletjem je bilo namreč v rjavih zabojnikih odloženih več kot tretjino odpadkov, ki tja niso spadali, zdaj je takšnih le še nekaj odstotkov.

Problem so predvsem plastične vrečke, ki niso razgradljive, vendar Petrič pravi, da jih pri sortiranju vseeno uspejo izločiti. Od občanov bi si v prihodnje želeli še več doslednosti, četudi strošek na položnici zato ne bo nič manjši. Po mnenju zagorskega župana Matjaža Švagana pa je »misija nemogoče« zaračunavanje dejanske količine odloženih odpadkov po posameznem gospodinjstvu. A sistem pobiranja odpadkov bo v prihodnje treba sistemsko urediti, je prepričan Jerič, ki razvija idejo o skupnem komunalnem podjetju, s čimer bi bolje izkoristili obstoječa komunalna vozila in posledično lahko znižali stroške odvoza odpadkov za gospodinjstva.