Ljudje brez težav zavarujemo svojo lastnino in se ne sprašujemo o ceni. Verjetno ste kasko zavarovali svojega jeklenega konjička, ki je vreden 20 tisoč evrov, za na primer tisoč evrov letne premije. In če nam avto ukradejo? V najslabšem primeru se nekaj časa vozimo z javnim prevozom, potem pa že najdemo ustrezno rešitev. Kaj pa, če smo glavni nosilec prihodka v družini in z njim odplačujemo posojilo, imamo dva majhna otroka in ... umremo?

Zaščita življenja – zaščita odvisnih

Večina družin v Sloveniji plačuje za vsaj en kredit ali lizing (za stanovanje, avto itn.) in ob tem normalno živi. Zamislite si družino z dvema otrokoma. Oče in mati sta stara 35 let in skupaj zaslužita 2000 evrov ter bosta plačevala obrok posojila za stanovanje v v višini 400 evrov naslednjih dvajset let. Če kdo od njiju izgubi službo, se lahko družinski proračun podre za nekaj mesecev. Če pa eden od njiju umre, je družinskega prihodka le še 1000 evrov, mesečna obveznost odplačila posojila v višini 400 evrov pa še vedno ostaja. In tu so še življenjski stroški in vzdrževanje obeh otrok ... V večini takih primerov družina bankrotira in se mora ob težki čustveni situaciji ukvarjati še z zelo težko rešljivo finančno stisko. Izpad za družino je ogromen, strošek tega zavarovanja pa bistveno nižji od stroška zavarovanja avta. Ampak, kakšna je zavarovalna vsota, kakšna je priporočena doba in kakšna je cena takega zavarovanja?

Pri zaščiti življenja gre za pokritje osnovne socialne varnosti tistih, ki so od zavarovanca (njegovih dohodkov) odvisni. Zanje je torej pomembno, da je oseba živa in da jim s svojimi prihodki zagotavlja obstoj. Višina potrebne zavarovalne vsote na tem področju se izračuna z izdelavo osebne ali družinske bilance stanja, seveda pa tega skorajda ni mogoče narediti optimalno brez poznavanja osebe (njenega zdravstvenega stanja, želja, družinskega ozadja itn.)

Koliko je vredno vaše življenje

Verjamem, da menite, da je neprecenljivo. Koliko je vredno za tiste, ki so od vaših prihodkov odvisni, pa se lahko izračuna. Zavarovalna vsota se izračuna, kar pomeni, da je ne moremo oceniti kar na podlagi svojega občutka, za ugotovitev ciljne vsote zavarovanja si moramo izdelati osebno bilanco stanja. V preglednico na levo stran zapišemo svoje premoženje (likvidno, ki se mu lahko odrečemo oziroma brez katerega lahko normalno živimo; sem ne sodi stanovanje, v katerem bivamo, lahko pa v to kategorijo uvrstimo vikend na morju, ki ni nujen za normalno preživetje). Med obveznosti na desni strani štejemo vse dolgove (do banke, lizing, limit in drugo), seveda pa ne smemo pozabiti tudi na vzdrževane družinske člane. Osebna bilanca stanja nam v primeru presežka govori, da zavarovalne vsote za primer smrti načeloma ne potrebujemo. Če bilanca izkazuje minus, pa lahko znesek razumemo kot priporočljivo višino zavarovalne vsote za življenjsko zavarovanje, ki jo nujno potrebujemo. Ne več in nikakor ne manj!

Največ napak pri izračunu potrebne zavarovalne vsote izhaja iz napačnih predpostavk pri izdelavi osebne bilance, kot so neupoštevanje neenakomernih prihodkov partnerjev v družini, upoštevanje premoženja, ki ni unovčljivo, napačna ocena glavnice posojila in podobno. Ko ugotovimo višino potrebne zavarovalne vsote, moramo razmisliti o dobi, načinu zavarovanja in rešitvi, ki nam najbolj ustreza glede na druge predpostavke.

Kako dolgo morate biti zavarovani

Dokler v vaši bilanci premoženje ni višje od obveznosti. Doba tovrstnega zavarovanja mora ustrezati dobi obveznosti (dokler otroci ne postanejo samostojni, dokler ne odplačamo posojila itn.). Predolga doba pomeni previsoke stroške, prekratka pa, da obveznosti niso pokrite. Najboljše je na začetku oceniti pravilno dobo in skleniti zavarovanje za celotno obdobje. Sklenitev na krajšo dobo je sicer cenejša, a nam bo zavarovalnica pri naslednji sklenitvi, ko bomo starejši, premijo zvišala (če morda ne bomo že preveč bolni in nas sploh ne bo več zavarovala).

Zavarovati se je mogoče s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto. V večini primerov se nam obveznosti z leti zmanjšujejo (posojilo je nižje, otroci odraščajo itn.), zato je v teoriji bolj primerna padajoča zavarovalna vsota. Večina se odloči za kombinacijo obeh.

Koliko stane

Cena zavarovanja je odvisna od starosti, zdravja, načina življenja (kadilci, nevarni športi) in želene dobe. Ceno takega zavarovanja namreč zavarovalnica postavi glede na tablice smrtnosti celotne populacije, torej glede na to, kakšna je statistična verjetnost, da boste v dobi zavarovanja umrli. Če se torej zavarujete zelo mladi, je riziko zavarovanja za smrt že za zelo visoke zavarovalne vsote tudi manj kot 10 evrov.

In še beseda o rešitvah na tem področju. Za zavarovalne vsote, večje od 30.000 evrov, predlagamo riziko zavarovanja za smrt. Ljudje smo nagnjeni h kupovanju celovitih oziroma paketnih rešitev, zato stranke potrebno zavarovalno vsoto za smrt pogosto kupijo v obliki življenjskega zavarovanja z varčevalno komponento. Če gre za manjše zavarovalne vsote in mesečne premije, je takšna izbira morda smotrna, vsekakor pa je bolj pregledno, če ločimo komponente zavarovanja za smrt in varčevanja in to sklenemo po ločenih produktih.

Ker je na trgu prava poplava takšnih in drugačnih produktov, med katerimi se težko znajdemo, vam predlagam, da specifično rešitev zase poiščete s pomočjo strokovnjaka za osebne finance. Tak strokovnjak pozna vse obstoječe produkte na trgu in ponudbo lahko prilagodi vam oziroma za vašo specifično situacijo sestavi najbolj primerno rešitev.