Na nedavni okrogli mizi o tem, kakšne so formule vizije in uspeha v gradbeništvu, so bili v polni dvorani na enem mestu zbrani vodstveni predstavniki vseh slovenskih gradbenih izvajalcev, inženirjev, projektantov in predstavnikov zbornic. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je uvodoma predstavil stališče vlade do gradbene panoge: »Za slovensko gradbeništvo bomo največ naredili, če se bomo lotili dveh ključnih projektov, to sta tretja razvojna os in drugi tir. S tem bomo tako ali drugače največ prispevali k temu, da bo panoga rasla.«

Na aktualno vprašanje, kaj vlada lahko naredi za slovensko gradbeništvo, pa je odgovoril: »Delamo na tem, da se pri zakonodajnih pogojih naredijo nekatere spremembe, s katerimi bi v Sloveniji ustvarili za tuje ponudnike enakovredne pogoje, kot jih imajo slovenski ponudniki v sosednjih državah. Potrebne so torej zakonske spremembe, pri čemer pa mi nimamo dovolj znanja in pričakujemo sodelovanje strokovnih organizacij, ki se z gradbeništvom ukvarjajo. Naša naloga je tudi, da se nova evropska finančna perspektiva čim prej začne uresničevati tudi v gradbeništvu.«

Odločujoča le najnižja cena

Predsednik Zbornice za gradbeništvo Slovenije Mirko Požar je poudaril, da je bilo že leta 2011 uradno stališče ministrstva za gospodarstvo, da je gradbeništvo predimenzionirano in da je čas, da se samo očisti. Zato ga je najbolj zanimalo, kakšno je stališče gospodarskega ministra danes: »V Sloveniji nimamo več investicijskih olajšav za zmanjševanje davčne osnove pri gradnji. Če bi te olajšave imeli, bi zasebni naročniki več investirali, podjetja več gradila in zato bi država pobrala več davkov. To je eden od naših predlogov. Poleg tega danes v gradbeništvu vsi delamo vse. Družbe z enim zaposlenim in nedavno ustanovljene družbe konkurirajo pri večmilijonskih projektih, ki jih v resnici ne morejo izvesti, nevedni in premalo skrbni investitorji pa kupujejo le po najnižji ceni. To bi država lahko uredila s segmentacijo.«

Predsednik uprave SGP Pomgrad Igor Banič se svojim podjetjem vedno bolj usmerja v tujino. Pravi, da za nastop na tujem trgu poleg strokovnosti in znanja podjetje potrebuje tudi dobro podporo domačih bank in dobro gospodarsko diplomacijo. Slovenija po njegovem mnenju slednjih nima, zato vlado poziva, da si pripravi strateški načrt, kaj delati na področju infrastrukture, in ga začne uresničevati. »Pogrešam konstruktiven dialog vseh deležnikov v panogi gradbeništva z vlado. Saj to panogo potrebujemo in tega se mora za vedati tudi država.«

Dumping, kanibalizem in posel

Sogovorniki so izpostavili tudi problematiko dumpinških cen. »Dumpinške cene so posledica kanibalizma, ta pa je posledica premalo posla. Vendar je vsaj ta kanibalizem nujno regulirati, da ne bo vsa gradbena panoga v Sloveniji propadla. Gradbeni trg lahko reguliramo z licencami. Izvajalec, inženiring, projektant ali kdorkoli drug mora glede na kapacitete, letni promet in reference, ki jih ima, vnaprej pridobiti predkvalifikacijsko pravico. To poznajo naše sosednje države in tega si želimo od naše države,« je povedal Blaž Miklavčič, predsednik upravnega odbora GH holdinga, ki si je v tujini prav tako moralo pridobiti predkvalifikacijsko pravico.

Direktor podjetja Protim Ržišnik Perc Andrej Ržišnik je predstavil primer dobre prakse, saj so z domačim znanjem naredili nizkoenergetski objekt evropskega formata v celoti. »70 odstotkov naših naročnikov so tuja podjetja in mi delujemo drugače kot povprečna projektantska podjetja pri nas. Smo arhitekti in inženirji, ki znamo sodelovati. Vse pogosteje pa opažamo, da smo kot država do tujih investitorjev izredno neprijazni, saj imamo premalo poguma tako pri javnih naročnikih kot tudi pri upravnih birokratih,« je svoj pogled predstavil Andrej Ržišnik.

Izobraževanje je pogoj za uspeh

Na kakovostne storitve in zadovoljne stranke močno vpliva tudi kakovosten kader. Za ustavitev zmanjševanja vlaganj v raziskave in razvoj v gradbeništvu se zavzema predsednik Inženirske zbornice Slovenije mag. Črtomir Remec: »Izobraževanje je danes, ob vsem tehnološkem razvoju, ki ga poznamo, pogoj za uspeh. Kdor se ne izobražuje, ni več usposobljen za delo na trgu. Da bo zbornica lahko ukrepala, potrebuje pooblastilo za izvajanje strokovnega nadzora nad svojimi člani in tudi pooblastilo za odvzem pooblastila članom, ki se ne izobražujejo. Takim naj licenca propade, saj na ta način tudi vzpostavljamo red.«

Sodelujoči na okrogli mizi so se strinjali, da bi bilo treba trg bolj regulirati in upoštevati izkušnje, znanje, kader in kapital. Minister Zdravko Počivalšek je zato zagotovil, da bo ministrstvo uredilo področje ponudnikov gradbenih storitev na način, da morajo biti pri razpisih izpolnjeni določeni kriteriji, ki zagotavljajo uspešno izpeljan projekt. Prav tako je zagotovil ureditev razmer s tujimi ponudniki, in sicer bo vlada poskrbela za enakopravnost slovenskih gradbenih podjetij s tujimi, za kar do sedaj ni.