Sever Ljubljane ima razgibano okolico, saj so na območju posredovanja gasilcev PGD Črnuče reka Sava, gozdovi, ravnine in vzpetine, vasi in blokovska naselja. Poveljnik PGD Črnuče Mitja Rudel ob tem pove, da se z rastjo in spreminjanjem podobe Črnuč v zadnjih desetletjih spreminja tudi narava intervencij gasilskega društva. »Raznoliko okolje nam z vsako intervencijo zastavi drugačen izziv, kar pa nam prinaša tudi nove izkušnje in znanja. Intervencije so izjemno raznolike, saj segajo od iskanja pogrešanih oseb v Savi, nesreč v prometu, posredovanj pri požarih na vrtičkih, stanovanjskih hišah, industrijskih objektih in stolpnicah do nesreč v naravnem okolju.« Poveljnik dodaja, da je zanje prvi izziv ob zvoku pozivnika že zagotavljanje prave, ustrezne opreme.

Poleg rednih usposabljanj, izobraževanj in vaj gasilci PGD Črnuče svojo učinkovitost gradijo tudi z neformalnimi analizami, ki jih zadnjih nekaj let opravljajo po vsaki intervenciji. Z njimi lažje spoznajo pomanjkljivosti, povezane z opremo, in hitreje zaznajo potrebo po nadgradnji oziroma novi opremi.

Poznavalci terena

Gasilci PGD Črnuče opravijo približno petnajst intervencij na leto. Številka ni velika, saj mnogo intervencij prevzame Gasilska brigada Ljubljana. Pogoste so tudi skupne intervencije, ob katerih so gasilci prostovoljnega društva zaradi poznavanja terena neprecenljiva podpora svojim poklicnim kolegom. Izziv pri doseganju vrhunskega nivoja opremljenosti so omejene finance, že od nekdaj pa jim pri tem pomaga priprava gasilskih veselic. Te so v Črnučah organizirali že po prvi svetovni vojni, ko je bilo gasilstvo v Črnučah močno razširjeno. Menda je bil gasilec tedaj doma v skoraj vsaki hiši, gasilska veselica pa je bila v Črnučah osrednji letni dogodek, ki je privabil vse krajane in prebivalce iz okoliša. Letos so veselico organizirali konec avgusta, združevala pa je zabavo, dobro glasbo in tretje gasilske športne igre, ki so se jih udeležili prostovoljni gasilci z različnih koncev Slovenije.

Mladi se odločajo sami

Gasilci v Črnučah so torej lepo vključeni v življenje mestne četrti. Poveljnik pove, da jim veliko pomeni že vsakodnevna prijaznost in to so spoznali tudi ob nedavnem urejanju gasilskega doma. Mimoidoči so se pri njih pogosto ustavili na klepetu in izrazili zadovoljstvo z njihovim delom. »Sodelujemo pa tudi s podjetji in drugimi organizacijami v našem kraju. Zadovoljni smo s tem sodelovanjem, ki nam daje občutek, da tudi drugi cenijo naše delo. Redno tudi obnavljamo spletno stran in profile na družabnih omrežjih, da ljudje vidijo, kaj počnemo, in vidimo, da jih to zanima. Če so nas včasih spraševali, zakaj so se oglašale sirene, danes tega ni več. Povprašajo kar o konkretni intervenciji, o kateri so brali na spletu,« dodaja Mitja Rudel.

Za prostovoljna gasilska društva v urbanih okoljih je poseben izziv tudi pridobivanje podmladka. Črnuški gasilci redno sodelujejo z vrtci in osnovnimi šolami v svojem kraju ter pripravljajo dneve odprtih vrat in družabna srečanja, na katerih opažajo zanimanje mladih za gasilsko dejavnost. Na tedenskih srečanjih mladih gasilcev bi si sicer želeli še večje udeležbe, a zadnja leta ugotavljajo, da se mnogi mladi pridružijo gasilcem šele kasneje. Kot starejši mladinci tedaj pristopijo z lastno željo ter z močnim interesom za delo v društvu in za pomoč drugim.

Jošt Bukovec