Ker občina ni pristojna za predpisovanje takse, je okoljsko ministrstvo lani občinski odlok poslalo v ustavno presojo, ustavno sodišče pa je do končne odločitve zadržalo njegovo izvajanje.

Po zakonu o varstvu okolja lahko vrsto onesnaževanja, zavezance za okoljsko dajatev, njeno višino in način njenega obračunavanja ter plačevanja določi edino vlada.

»V okviru urejanja lokalnih zadev ima občina pravico izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna razmerja. Pri tem ne sme preseči ustavnega okvira in s svojim urejanjem poseči v državne pristojnosti,« je utemeljila podpredsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat.

Aktualni župan Igor Marentič je aprila letos nameraval razveljaviti sporni odlok, saj družba Postojnska jama kot najemnica Predjamskega gradu vsako leto v lokalno infrastrukturo vloži 45.000 evrov, obiskovalce pa ne bi želeli obremenjevali z dvojnim plačilom – takse in vstopnine za grad. Poleg tega bi bilo pobiranje pristojbine povezano s precejšnimi stroški.

»Vse to bi glede na predvideni prihodek od omenjene takse pomenilo, da se stroški pobiranja in ureditve ustreznih površin ne bi povrnili več let,« je takrat pojasnil občinski podsekretar za premoženjskopravne zadeve Boštjan Udovič. Vendar v občinskem svetu o predlogu o razveljavitvi odloka niso odločali, saj je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Nasprotovali so ji namreč v krajevni skupnosti, kjer so menili, da lahko o razveljavitvi ustrezno presodi le ustavno sodišče.

Rešiti bodo morali stisko s parkiranjem

V vodstvu postojnske občine, kjer so medtem zaradi izplačila dividend pristali na bojni nogi s predsednikom uprave družbe Postojnska jama Marjanom Batageljem, sedaj pravijo, da odločitev sodnikov spoštujejo, a z njo niso zadovoljni.

»Ker se zavedamo, da bomo morali težave s parkiranjem v Predjami urediti na drugačen način. To je najbolj problematično ob vrhuncih turistične sezone, ko turisti zaradi pomanjkanja parkirnih mest svoje avtomobile parkirajo tudi na zemljiščih prebivalcev, s čimer onemogočajo nemoten dostop do hiš,« je povedal Robert Pavšič, predstavnik občine za stike z javnostjo.

V Postojnski jami se trudijo, da bi okolico prometno razbremenili z brezplačnim avtobusnim prevozom obiskovalcev med Postojnsko jamo in Predjamskim gradom, ki so ga uvedli v poletnih mesecih. Predvidevajo še, da bodo lahko s podrobnim prostorskim načrtom, ko ga bo občina pripravila, uredili nova parkirišča na zemljiščih v lasti družbe.