Odbor je izdal nove napovedi o gospodarski rasti, in sicer naj bi ta v letošnjem letu znašala 2,1 odstotka in 2,2 v prihodnjem letu, stopnja brezposelnosti pa naj bi v letu 2016 padla na 4,8 odstotka. Glede na dobre obete in glede na nedavno korekcijo tečajev delnic so vrednotenja ugodna za nakup ameriških delnic.