Predsednik Vlade: Slovenija zavezana varovati zunanje meje!

Včeraj smo lahko v dnevno informativni oddaji 24 ur, v okviru srečanja predsednika Vlade Republike Slovenije z avstrijskim kanclerjem, slišali povzeto izjavo predsednika Vlade Republike Slovenije, g. Miroslava Cerarja, da je Slovenija zavezana varovati zunanje meje Schengenskega območja. Gre za zavezo Vlade Republike Slovenije v okviru Schengenskega sporazuma, katerega breme izvajanja v največji meri pade prav na pleča policistov.

Država dolguje policistom, Vlada molči!

V luči navedene izjave je potrebno poudariti, da je seveda nesporno, da je potrebno dane zaveze spoštovati in jih v celoti izvesti, pa vendar vse – brez izjeme! Policisti smo svoje obveznosti vedno izpolnili tako pri osamosvajanju države, kot tudi vseh drugih kriznih dogodkih, ki so v letih samostojnosti sledili. Ne moremo namreč mimo očitnih dvojnih meril Vlade Republike Slovenije, ki sporazume in dogovore z evropskimi partnerji, na podlagi katerih si dviguje lasten ugled, brezpogojno spoštuje, na drugi strani pa povsem ignorira sporazume in dogovore, ki jih je sama sklenila s Policijskim sindikatom Slovenije (v nadaljevanju: PSS) v preteklih letih v imenu vseh zaposlenih v policiji in MNZ in se sporazumno dogovorjene obveznosti zavezala izvesti v določenih rokih. Roki za izvedbo danih zavez Vlade Republike Slovenije do zaposlenih v policiji in MNZ so večinoma že potekli (s čimer so sporazumi in dogovori že neposredno kršeni), glavno breme iz obstoječih sporazumov (ureditev plač) pa zapade s 1.1.2016! Vlada na področju reševanje odprtih in nerealiziranih obljub ni naredila (še) ničesar, obenem pa (nerealno) pričakuje polno motiviranost in predanost policistov v t.i. begunski krizi, kar po naši oceni pomeni, da dela »račun brez krčmarja«, saj neupravičeno pričakuje, da bo ogoljufani policist motiviran?! V PSS lahko zagotovimo le, da bodo naši člani pri delu z begunci humanitarni in nič več!

Svet PSS preoblikovan v Stavkovni odbor:

Zaradi neizpolnjenih zavez, bližajoče se zapadlosti glavnega bremena danih in veljavnih zavez iz sporazumov, ter dosedanje popolne ignorance Vlade, se je Svet PSS dne 20.8.2015, preoblikoval v Stavkovni odbor. V okviru slednjega je bil predsednik Vlade Republike Slovenije pozvan, da se v luči iskanja ustrezne rešitve sestane s predstavniki PSS, vendar do sestanka do tega dne ni prišlo. Še več, v vmesnem obdobju smo bili priča novim predlogom Vlade na področju urejanja plač in delovno pravnih razmerij v javnem sektorju, s katerimi Vlada povsem jasno kaže namen, da ne samo, da sporazumov ne bo izvedla, temveč bo pravice iz delovnega razmerja še dodatno oklestila, sramotno nizke plače zamrznila v nedogled, obenem pa delavcem naložila večjo odgovornost in še več dela. V PSS takšno ravnanje ocenjujemo kot skrajno neresno in podcenjujoče do vseh tistih zaposlenih, ki se dnevno izpostavljajo, v zadnjih letih pa tudi tragično izgubljajo svoja lastna življenja za in v imenu te države.

Nič več, le brezpogojno spoštovanje pogodb!

V PSS ne pričakujemo nič več, kot le dosledno spoštovanje pogodb, ki smo jih sklenili z Vlado, tako kot to na drugi strani Vlada pričakuje in zahteva od vseh nas. V luči navedenega pričakujemo takojšen pristop Vlade k reševanju odprtih vprašanj, ki izhajajo iz veljavnih sporazumov in dogovorov, v nasprotnem primeru bo Stavkovni odbor v okviru svoje 3. seje sprejel prve konkretnejše in precej bolj drastične ukrepe izključno za dosego tistega, kar nam Vlada nesporno dolguje.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK