V preteklosti je pogosto veljalo, da za dobro vaščanov veljajo izrečene besede enako zanesljivo kot zapisane, tako da vseh posegov pri izgradnji vodovodnega omrežja niti niso dali zapisati na za to pristojna mesta, kot je na primer zemljiška knjiga. Da se takšen način dela pogosto ne izkaže, se je pokazalo letos.

Pred poldrugim letom se je namreč brežiška občina v dogovoru s krajevno skupnostjo ter s pomočjo evropskih sredstev lotila prenove mrzlavskega vodovoda, napajanega iz dveh zajetij. Z vodstvom krajevne skupnosti je pri tem sklenila dogovor o prevzemu vodovoda, pri čemer ni šlo brez zapletov.

Vsi ne soglašajo s prenosom

Janko Pirc, eden od lastnikov zemljišč, po katerih poteka omrežje, meni, da predaja vaškega vodovoda občini brez soglasja vseh vaščanov, lastnikov, ni mogoča in ni v duhu določil ustave, ki osebni lastnini daje določeno zaščito. Po neuspešnem poskusu, da bi se o zadevi pogovoril z brežiškim županom Ivanom Molanom in ko je tudi občinski drugostopenjski pritožbeni organ njegovo pritožbo zavrnil, je odločen, da bo šel, če ne bo šlo drugače, tudi do evropskega sodišča za človekove pravice. Zdi se mu nesprejemljivo, da bi zasebna last zgolj na podlagi dokumenta o prevzemu infrastrukture od krajevne skupnosti postala občinska last. Na Pirčevi parceli namreč med drugim že od leta 1969 stoji tudi vodohran, iz katerega se oskrbuje nekaj domačij zaselka Kozolc. Objekt je bil po njegovih besedah zgrajen na črno, moti pa ga, da on sam tam ne sme ničesar graditi.

V želji, da bi vaško skupnost in občino opozoril na neskladje početja občinske in krajevne oblasti, se je odločil onemogočiti uporabo tega vodohrana. »Jaz ljudem vode ne jemljem. Želim le doseči, da občina zemlje ljudem ne bi kar jemala, če slednji s tem ne soglašajo,« pravi Pirc, ki je v svojem pismu krajevni skupnosti Mrzlava vas med drugim zapisal: »Nihče ne more, razen s pooblastilom, v imenu in za ime nekoga oddajati ali prodajati tujo lastnino. Občina Brežice želi s pomočjo posameznikov in zavajanja priti brez plačila do zasebne lastnine, kar je protiustavno, koruptivno in protizakonito dejanje.«

Spor se je znašel na sodišču

Na brežiški občini pojasnjujejo: »V primeru, ki vam ga je krajan navedel, je občina tako kot pri prevzemu drugih vodovodov prejela sklep vaškega vodovodnega odbora o predaji vodovoda v javno omrežje. S tem sklepom občina prevzame obstoječo infrastrukturo in prične zagotavljati pogoje za zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo. Vaški vodovodi so večinoma starejših datumov in nujno potrebni obnove.« Poleg tega na občini še navajajo, da so v naravi objekti vodovodnega sistema v Mrzlavi vasi že zgrajeni, zaradi česar ne posegajo na zemljišča v zasebni lasti, spornega vodohrana pa da v bližnji prihodnosti ne bodo več potrebovali.

Pirc pojasnila občine označuje kot zavajajoča in pove, da je na podlagi njegove pritožbe na odločitev občine o prevzemu omrežja na upravnem sodišču v Ljubljani sprožen upravni spor in so posledično začasno ustavljeni postopki v zvezi z novim občinskim vodovodom.