Na Kliniki za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana preizkušajo novo moderno gama kamero DIGIRAD Cardius X-ACT, ki je namenjena izključno scintigrafskim preiskavam srca in je za zdaj edina tovrstna kamera pri nas. »Po uvajalnem obdobju, ko bomo dosegli ustrezno raven izkušenj, bomo kamero uporabljali za vsakodnevno klinično delo pri vseh bolnikih, napotenih na perfuzijsko scintigrafijo srca. Po naših ocenah bomo na tej kameri slikali med 1300 in 1500 bolniki na leto,« pojasnjuje predstojnica Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana doc. dr. Katja Zaletel. Nova kamera, ki uporablja novo napredno tehnologijo, zagotavlja višjo kakovost scintigrafskih posnetkov, krajši čas preiskave in manjšo sevalno obremenitev bolnikov. »S pomočjo nove tehnologije bomo lahko zagotovili višjo kakovost dela in večjo varnost obravnave bolnikov s koronarno boleznijo. Krajši čas slikanja pomeni za bolnika večje udobje, predstavlja pa tudi možnost povečanja števila opravljenih preiskav in skrajšanja čakalne dobe,« še pojasnjuje predstojnica. av