Ministrstvo za zdravje

Pozitivno:

Nadaljevanje gradnje ljubljanske urgence oziroma diagnostično-terapevtskega centra (DTS), potem ko je bil projekt za več let ustavljen. Dela so sicer na začetku, tokratna faza gradnje pa še ne pomeni dokončanja DTS.

Poglobljen nadzor po primeru Radan. Ugotovitve so dobra osnova za izboljšave pri skrbi za varnost in kakovost zdravljenja.

Negativno:

Odnos do UKC Ljubljana. Vanj sodi marsikaj, od ignoriranja opozoril tamkajšnjih zaposlenih o razmerah pa do imenovanja Andreja Baričiča za v. d. generalnega direktorja, ne da bi dovolj vedeli o njegovih dotedanjih poslih in načrtih z največjo bolnišnico.

Daljšanje čakalnih dob. Prihodke bolnišnic je vlada okrepila z višanjem cen zdravstvenih storitev, ne da bi jih ob tem trdno zavezala k zdravljenju večjega števila bolnikov.

Ministrstvo za pravosodje

Pozitivno:

Odprava uklonilnega zapora.

Razporejanje zadev med sodniki, saj lahko tudi manj obremenjena okrajna sodišča prevzamejo zadeve z okrožnih sodišč

Kazenske sankcije. V zakonodaji so odpravili nekatere anomalije, zaostrili kazni za korupcijska kazniva dejanja ter novinarje in žvižgače razbremenili kazenske odgovornosti zaradi izdaje tajnih podatkov.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Pozitivno:

Somalijska deklica je predvsem po zaslugi zunanjega ministrstva po treh letih prispela k sestri v Slovenijo.

Negativno:

Palestine Slovenija še ni priznala, in to kljub parlamentarni pobudi Združene levice.

Ministrstvo za infrastrukturo

Pozitivno:

Prijava projekta drugi tir na evropski razpis CEF, kar je razkrilo, da Slovenija za projekt nima zaprte finančne konstrukcije.

Negativno:

Nerešeno vprašanje financiranja obnove državnih cest.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pozitivno:

Napovedana deregulacija nekaterih dejavnosti in poklicev v turizmu, gradbeništvu, odvetništvu…

Negativno:

Imenovanje državnega sekretarja Petra Vesenjaka, ki je na slabi banki pustil za pet milijonov evrov dolgov.

Ministrstvo za finance

Pozitivno:

Nadaljevanje javnofinančne konsolidacije.

Negativno:

Načrtovana trajna uzakonitev višjega DDV, ki je veljal za krizni ukrep.

Ministrstvo za kulturo

Pozitivno:

Poskus reševanja položaja samozaposlenih v kulturi.

Negativno

Nekonstruktivno delovno vzdušje na ministrstvu in slaba komunikacija z mediji in deležniki na področju kulture.

Ministrstvo za notranje zadeve

Pozitivno:

Imenovanje Marjana Fanka za generalnega direktorja policije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pozitivno:

Urejanje učbeniške problematike pred koncem šolskega leta in zagotovitev denarja šolam za menjavo učbenikov v zadnjih treh razredih osnovne šole.

Negativno:

Poskus varčevanja pri učni pomoči.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pozitivno

Reforma študentskega dela. Vladna koalicija je popustila sindikatom in podprla spremembe zakona o minimalni plači, s katerim bi iz nje izvzeli dodatke za nočno in nedeljsko delo ter delo ob praznikih.

Denarna socialna pomoč, varstveni, otroški in pod določenimi pogoji veteranski dodatek so po novem izvzeti iz izvršbe.

Četudi je spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki popolnoma izenačuje raznospolna in istospolna partnerstva, pripravila opozicijska Združena levica, so se za novelo zavzeli tudi na ministrstvu.

Negativno:

Dva neustrezna razpisa za deficitarne štipendije.

Odpis dolgov socialno najšibkejšim je sicer lepa gesta, a kaj, ko se hudič skriva v malenkostih. Gre namreč za dolgove, ki so praktično neizterljivi, poleg tega pa je odpis prepuščen presoji občin in podjetij.

Ministrstvo za javno upravo

Pozitivno:

Vlada je sprejela novi zakon o javnem naročanju, s katerim poenostavlja postopke, cena ni več edini kriterij.

Negativno:

Pogajanja o plačah v javnem sektorju. Skromnejši izkupiček v pogajanjih decembra lani, obenem pa zaveza sindikatom, da se varčevalni ukrepi sprostijo s koncem tega leta.

Ministrstvo za obrambo

Pozitivno

Natov center odličnosti. Zaživel je v Poljčah pri Begunjah in je svetel zgled, kaj lahko Slovenija prispeva v zavezništvu.

Negativno:

Kadrovanje. Bolj kot ne zaradi političnih razlogov je bilo treba odstraniti načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Dobrana Božiča. Na to mesto so postavili Andreja Ostermana, ki bo že po dobrem letu od imenovanja moral v pokoj. Vojakov primanjkuje.

(Ne)udeležba na vojaški paradi v Zagrebu. Ministrica je udeležbo z nenavadnimi argumenti najprej napovedala, vlada pa jo je pozneje demantirala.

Ministrstvo za okolje in prostor

Pozitivno:

Nacionalni stanovanjski program. Po petih letih je Slovenija ta mesec dobila nove prioritete na področju reševanja stanovanjskih vprašanj do leta 2025.