Financiranje še ni natančno določeno

Predlog je pripravilo javno podjetje Cerod, ki naj bi po Macedonijevih besedah tudi vodilo investicijo. »Vsaj polovico sredstev naj bi skušala zagotoviti družba sama, bodisi s kreditiranjem ali kako drugače. Seveda pa je pri tem treba paziti, da občine pri tem ne bomo obremenjene s kakšnimi poroštvi, kajti potem spet nismo naredili ničesar.«

Način financiranja bo treba še natančno doreči. Je pa poleg vsaj polovičnega deleža sofinanciranja s strani Ceroda novomeška občina predlagala ključ, po katerem bi se breme občin delilo glede na število prebivalcev in količino zbranih odpadkov. Po tem ključu bi bil delež novomeške občine okrog 25 odstotkov, medtem ko je bilo njeno breme pri prejšnjem projektu gradnje 32-milijonske MBO, ki so ga župani v začetku maja dokončno ustavili, kar 62 odstotkov.

Kakšno je stališče ostalih občin glede predlaganega ključa, bo morda jasno že prihodnji teden. Vsekakor pa bo treba pogodbo o financiranju pripraviti in podpisati najpozneje do podpisa pogodbe z izvajalcem. Ločeno od MBO naj bi v Leskovcu zgradili tudi tako imenovano plinsko elektrarno oziroma sistem kogeneracije, ocenjen na 730.000 evrov. Tudi za ta del naj bi iskali zasebnega partnerja.

Predlagana investicija v nov MBO je skoraj štirikrat manjša od že omenjenega, močno predimenzioniranega projekta druge faze Ceroda. Takrat je bilo namreč jasno ne le to, da v jugovzhodni Sloveniji tako velikega objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov s kapaciteto 41.000 ton ne potrebujejo, temveč tudi, da bodo izgubili že zagotovljenih 82 odstotkov evropskih in državnih sredstev, saj jim projekta ne bi več uspelo izpeljati v postavljenih rokih.

Brez povišanja cene za gospodinjstva?

»Z ustavitvijo tistega projekta smo našo občino, predvsem pa občane, rešili ene majhne katastrofe,« je prepričan Macedoni. »Naš cilj je predvsem obvladovanje cene odlaganja in obdelave odpadkov. Delali bomo v smeri, da se cena za gospodinjstva ne spremeni. Če nam to uspe, bomo ena redkih občin, ki cen ne bo spreminjala, kajti večina bo to storitev podražila za vsaj 20 odstotkov. Vzrok so predvsem predimenzionirani objekti.«

Kot smo poročali, je zaradi ustavitve 2. faze Ceroda izbrani izvajalec, konzorcij Helector-Riko, na novomeško občino kot nosilko projekta že naslovil zahtevek za poplačilo izgube dobička v višini štirih milijonov evrov. Že prej pa je konzorcij izstavil tudi račune za že opravljena dela v višini 2,3 milijona evrov, vendar občina delu tega zneska oporeka, zato je že stekel sodni postopek. Kot so nam takrat pojasnili v Riku, so »na ravni konzorcija sprejeli odločitev o morebitnem sodnem sporu, če novomeška občina ne bo spoštovala v pogodbi opredeljenih protokolov za odločanje o stroških, povrnitvi nastale škode in izgubljenega dobička«.