Umetnostni zgodovinar Dejan Prša, ki je prejel nagrado za mladega kritika, redno objavlja prispevke o slovenski umetnosti 20. stoletja, sodeluje pri razstavah Likovni kritiki. Lani je izdal knjižico o slikarju Marku Šuštaršiču v seriji Umetnost na Slovenskem. Nagrado za likovno kritiko in kuratorstvo si je mag. Milena Koren Božiček prislužila, saj je pripravila več kot sto samostojnih razstav, ki jih je pospremila tudi z likovnimi kritikami, za velenjsko galerijo, kjer je zaposlena, pa zbira dela sodobnih slovenskih umetnikov. Umetnostni zgodovinar in pravnik Aleksander Bassin je dobil nagrado za življenjsko delo; ob številnih funkcijah je bil tudi prvi predsednik društva likovnih kritikov, sicer pa se že od leta 1959 ukvarja s sodobno likovno kritiko v dnevnem in revijalnem tisku, v presledkih tudi za naš časopis Dnevnik. V petdesetletnem obdobju je dejaven član številnih domačih in mednarodnih likovnih odborov, svetov, komisij in društev. Enako intenzivno je tudi njegovo kuratorsko delovanje. im